08
06 2015
1068

Aplicarea celor mai bune practici UE în cadrul sistemului vamal al RM

În perioada 2 - 4 iunie la Chişinău a avut loc atelierul de lucru naţional „Declararea prealabilă a mărfurilor - Regulamentul UE privind introducerea/scoaterea mărfurilor în/din UE", organizat în cadrul proiectului de instruire al Iniţiativei prioritare privind Managementul Integrat al Frontierelor a Parteneriatului Estic, implementat de Agenţia Europeană pentru Gestionarea Cooperării Operative la Frontierele Externe ale statelor membre ale Uniunii Europene - Frontex. Evenimentul a fost susţinut de către expertul, Ger Sheringa. Acesta fiind din cadrul administraţiei vamale a Olandei, una dintre ţările membre ale UE cu cel mai mare port din Europa, şi al treilea în lume. Participanţii au abordat subiectele ce ţin de implementarea proceduri simplificate de vămuire, atît din perspectiva facilităţilor vamale şi fiscale oferite cît şi a asigurării securităţii, în special prin efectuarea unei analize ample a riscurilor începând cu încărcarea mărfurilor în ţară de export, până la sosirea acestora la destinaţie. De menționat că, Serviciul Vamal este în proces de elaborare a procedurii de Declarare prealabilă a mărfurilor care urmează a fi introduse pe teritoriul RM. Aceasta va permite efectuarea unei analize de risc corespunzătoare, în special în scopul securităţii şi siguranţei, înainte de intrarea mărfurilor pe teritoriul vamal al Republicii Moldova. Odată cu implementarea acesteia în contextul creşterii continue a fluxurilor de mărfuri, urmează să obţinem beneficii cum ar fi: procesarea mai rapidă a declaraţiei vamale transmise organului vamal; automatizarea detectării tranzacţiilor dubioase fără implicarea factorului subiectiv; economisirea substanţială a timpului necesar efectuării controlului vamal; trecerea treptată de la o supraveghere bazată pe riscuri la o conformare benevolă a agenţilor economici prevederilor legale. Mai mult, Procedura declarării prealabile a mărfurilor ar putea servi drept un avantaj pentru agenţii economici autorizaţi (AEO) în procesul de vămuire a produselor importate/exportate de către aceştia. Astfel, odată cu implementarea acestei proceduri, Agenţii economici deţinători ai Certificatului AEO vor beneficia de o notificare prealabilă din partea organului vamal, pînă la traversarea frontierei, în cazul în care mijlocul de transport, încărcat cu mărfuri ale acestuia, va fi selectat pentru un control fizic suplimentar ca urmare a analizei riscurilor în ceea ce priveşte securitatea şi siguranţa. Proiectul prevede organizarea pe parcursul următoarelor 2 ani a evenimentelor de instruire și schimb de experiență pentru administrațiile cu atribuții la frontieră a statelor Parteneriatului Estic, reieșind din prioritățile acestora Comentarii

via | customs.gov.md

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.