07
03 2019
635

Asigurarea integrității funcției publice

În anul 2019 Autoritatea Națională de Integritate (ANI) își propune fortificarea activității analitice și de prevenire, asigurarea procesului de depunere anuală a declarațiilor de avere și interese personale în format electronic, precum și participarea la informarea și sensibilizarea subiecților declarării, conducătorilor entităților publice, responsabililor din serviciilor resurse umane prin organizarea sesiunilor de instruire, treningurilor și altor activități. Acțiunile de perspectivă pentru anul curent se conțin în Raportul de activitate al Autorității Naționale de Integritate pentru anul 2018. Astfel, ANI își propune majorarea numărului de controale, dezvoltarea bazei metodologice de specialitate, definitivarea cadrului normativ intern ce reglementează activitatea instituției. Alte priorități țin de ajustarea, mentenanța, administrarea şi dezvoltarea sistemului ”e-Integritate” și înlăturarea deficiențelor depistate în acest sistem, asigurarea organizării unui proces sistematic şi planificat de perfecționare profesională continuă a inspectorilor de integritate și a funcționarilor publici ai aparatului autorității și elaborarea unui program de dezvoltare profesională a funcționarilor publici ai ANI, amplificarea relațiilor de colaborare cu instituțiile similare de peste hotare. Totodată, instituția planifică introducerea unor standarde de exigență și eficiență în activitatea ce o desfășoară inspectorii de integritate, prin stabilirea unor practici de specialitate la nivel de control, cât și la cel de examinare a dosarelor în instanțele de judecată. Reamintim că, până la 31 martie curent, subiecții declarării prevăzuți în art. 3 din Legea privind declararea averii și a intereselor personale sunt obligați să depună declarațiile anuale de avere și interese personale. Notă: ANI este o instituție distinctă, independentă la nivel național, care are drept scop asigurarea integrității funcției publice și a funcției de demnitate publică, de prevenire a corupției prin efectuarea procedurilor de control, de depunere/ completare corectă a declarațiilor de avere și interese personale, a respectării regimului juridic al conflictelor de interese, incompatibilității, limitărilor și a restricțiilor de către subiecții declarării.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.