07
04 2017
1287

Asigurările de viaţă nu vor mai fi calculate în funcţie de gen

La calcularea primelor, tarifelor şi beneficiilor în cadrul asigurărilor de viaţă se va interzice asiguratorilor utilizarea criteriului de sex pentru stabilirea diferenţiată a primelor, tarifelor şi beneficiilor. Un proiect în acest sens a fost votat în prima şi a doua lectură la şedinţa Parlamentului din 6 aprilie 2017. Proiectul interzice discriminarea persoanei asigurate pe criteriu de sex, prin stabilirea diferenţiată a primelor şi tarifelor, în cadrul desfăşurării activităţii de asigurare şi a serviciilor financiare conexe. Scopul urmărit de proiectul de lege rezultă din implementarea Directivei nr. 113 al Consiliului Europei privind tratamentul egal între femei şi bărbaţi , accesul şi furnizarea de bunuri şi servicii. Proiectul de lege prevede acordarea unei perioade de implementare până la 1 ianuarie 2018 a tarifelor, primelor şi beneficiilor nediferenţiate pe criteriu de sex, oferind posibilitatea aplicării metodologiei utilizate în cadrul ţărilor UE de formare a primelor, tarifelor şi beneficiilor în cadrul contractelor din categoria asigurări de viaţă, a menţionat Preşedintele Comisiei economie, buget şi finanţe, Ştefan Creangă, unul din autorii proiectului. La ora actuală, sau până la 1 ianuarie 2017, pe anumite sectoare financiar-economice, în mod special pe asigurări, inclusiv pe credite bancare, existau abordări diferite atunci când se adresa bărbatul şi atunci când se adresa doamna. Ca să nu exlcudem discriminarea, noi am votat o lege în decembrie 2016, acum completăm acea lege, ca să se aplice şi la unele servicii financiare conexe, cum ar fi leasingul, care nu este acoperit de legea votată. Există în practică astfel de cazuri, iar noi venim cu precizările de rigoare, a adăugat Preşedintele Parlamentului Andrian Candu, la fel, autor al proiectului. Condiţiile care au impus înaintarea modificărilor rezultă din necesitatea unui cadru de timp suficient pentru modificarea complexă a condiţiilor de asigurare, programelor informaţionale, revizuirea informaţiilor statistice, unificarea tabelelor de mortalitatea pentru femei şi bărbaţi de către asiguratorii care practică asigurări de viaţă, fiind, concomitent, menţinută viabilă activitatea de prestarea a serviciilor de asigurare de viaţă. Atunci când se perfectează o asigurare obligatorie auto, compania de asigurări nu stabileşte tariful în dependenţă de sex, însă, în cazul asigurărilor de viaţă, când se stabilesc primele de asigurări în caz de supraveţuire, practica care există, ne demonstrează că se ţine cont de aceste elemente. Practicile europene ne sugerează să mergem pe un tarif unic, a explicat Vicepreședintele Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare, Iurie Filip. Totodată, Vicepreşeditele CNPF a relatat că în ţara noastră un număr foarte mic de cetăţeni îşi fac asigurări de viaţă. Prevederile ce ţin de asigurările de viaţă vor intra în vigoare la 1 ianuarie 2018.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.