05
09 2018
1142

ASP poate elibera permise de conducere internaţionale

Deţinătorii permiselor naţionale de conducere auto deja pot solicita Agenției Servicii Publice eliberarea permisului de conducere international. ASP a început primirea cererilor pentru perfectarea, la solicitarea conducătorilor auto, a documentelor, modelul cărora a fost aprobat de Executiv, cu respectarea prevederilor Convenţiei asupra circulaţiei rutiere încheiată la Viena în 1968. Amintim că permisul de conducere internațional va fi valabil la conducerea vehiculelor în traficul internaţional doar cu deţinerea şi la prezentarea permisului de conducere naţional poate fi eliberat pentru un termen de până la trei ani. Totodată, la anularea dreptului de a conduce vehicule și la retragerea permisului de conducere naţional își va pierde valabilitatea şi permisul internaţional. În cazul în care persoana obține un nou permis de conducere national, va fi necesară şi solicitarea actului internaţional. Pentru a deveni detonator al permisului de conducere international, solicitanţii vor prezenta la Agenţia Servicii Publice:
  • cererea-tip
  • actul de identitate
  • permisul de conducere național de tip nou (modelul 2008 sau 2015), valabil la data depunerii cererii
  • dovada achitării tarifului stabilit
. Costul serviciilor pentru eliberarea permisului de conducere internațional în termen de 30 de zile constituie 320 lei, dar poate varia în funcție de termenul solicitat de perfectare.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.