31
01 2019
698

ASP va elibera noi autorizații

Începând cu 1 februarie 2019, cererile pentru obţinerea autorizațiilor de export, reexport, import și tranzit de mărfuri strategice (cu dublă destinație) vor fi recepționate de Agenția Servicii Publice. Astfel, pentru a depune actele, agenții economici se pot adresa la sediul ASP: str. Aleksandr Pușkin nr. 47, etajul 3, Secția autorizare și certificare, tel. 022 20 78 72. Anterior, eliberarea autorizațiilor respective a fost în competența Ministerului Economiei şi Infrastructurii, dar în urma modificărilor operate în Legea cu privire la reglementarea prin autorizare a activităţii de întreprinzător, prin Legea nr. 140 din 27 iulie 2018, această funcție a fost atribuită ASP. Decizia privind modificarea autorității responsabile de eliberarea acestor autorizații a fost luată în contextul în care ministerele sunt entități abilitate cu dreptul de elaborare a politicilor, dar nu de eliberare a actelor permisive. Menționăm că ASP are ca domenii de competență evidența de stat și resursele informaționale de stat, evidența de stat a populației, a mijloacelor de transport și a conducătorilor de autovehicule, precum şi producerea blanchetelor de strictă evidenţă şi a semnelor de stat, înregistrarea de stat a actelor de stare civilă și posesia fondului arhivistic național, reglementarea prin licențiere a activității de întreprinzător, crearea şi ţinerea cadastrului bunurilor imobile etc.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.