04
01 2019
870

ASP va realiza proiectul Înregistrarea și evaluarea bunurilor imobile

Pe parcursul anului 2018, Agenția Servicii Publice a lansat un serviciu nou, destinat cetățenilor care doresc să perfecteze actele de proprietate pentru bunurile imobile din localitățile rurale în baza certificatului de moștenire, prin metoda simplificată, conform căreia bunurile imobile moștenite sunt identificate în baza materialului cartografic existent, iar înregistrarea dreptului de proprietate se face cu titlul provizoriu. Costul lucrărilor cadastrale simplificate este de 200 lei pentru un bun imobil, până în prezent deja fiind solicitate 80 de astfel de proceduri. Despre acesta și alte rezultate înregistrate de Agenția Servicii Publice a vorbit directorul ASP, Serghei Railean, în cadrul unei conferințe de totalizare. Astfel, directorul ASP a informat că, în anul 2018, a fost exclus un număr impunător de acte, care anterior erau obligatorii la solicitarea serviciilor și pentru care cetățenii achitau taxe suplimentare. De exemplu, în urma excluderii necesității prezentării cazierului contravențional, cetățenii au economisit circa 600 mii lei. Pe parcursul anului curent au fost perfectate peste 905 mii documente. Începând cu 5 februarie 2018, Agenția a început să emită pașaport internațional al cetățeanului RM de model seria AB, cu un design inovativ și cu un conținut modernizat, cu elemente de securitate suplimentare, iar, din 10 octombrie 2018, documentul are un termen de valabilitate de 10 ani, a menționat directorul Agenției. Un alt rezultat la care s-a referit Serghei Railean este extinderea valabilității probei teoretice cu calificativul admis pentru obținerea permisului de conducere de la 90 de zile la 360. Totodată, începând cu 20 aprilie 2018, a fost lansată programarea în regim de urgență a examenelor pentru obținerea permisului de conducere, care se efectuează exclusiv online, fiind exclus factorul uman din proces, precum și posibilele riscuri de corupție. În 11 luni ale anului 2018, ASP a emis aproximativ 50 mii de permise de conducere, iar din luna septembrie au fost eliberate, la solicitare, și permise de conducere internaționale, până în prezent fiind eliberate peste 700 de astfel de documente. Totodată, subdiviziunile teritoriale au efectuat peste 114 mii de înmatriculări primare și reînmatriculări ale mijloacelor de transport. În domeniul evidenței cadastrale au fost prestate peste 1,5 mil. servicii, dintre care circa 600 mii vizează înregistrarea bunurilor imobile și a dreptului asupra acestora, iar peste 113 mii – servicii ce reprezintă lucrări cadastrale, inventariere tehnică și formarea bunurilor imobile. Una din cele mai importante priorități pentru anul 2019 este implementarea proiectului Înregistrarea și evaluarea bunurilor imobile, finanțat de Banca Mondială. Proiectul va fi implementat în perioada 2019-2023 și prevede înregistrarea primară masivă a terenurilor și bunurilor imobile, care nu au fost înregistrate la Cadastru, delimitarea și înregistrarea bunurilor imobile proprietate publică a statului și a unităților administrativ-teritoriale. Toate lucrările, atât pentru cetățeni cât și pentru autorități, vor fi gratuite. Totodată, Agenția are și alte obiective pentru anul 2019, printre care: • Simplificarea procedurilor de prestare a serviciilor publice de către centrele multifuncționale • Modernizarea parcului auto destinat examinării conducătorilor auto • Optimizarea serviciilor și crearea unui Nomenclator nou al serviciilor publice • Dezvoltarea și modernizarea Call-centrului instituției • Crearea unui sistem informațional nou pentru evidența actelor de stare civilă.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.