18
04 2019
689

Aspirațiile producătorilor agricoli

Aplicarea impozitului unic în agricultură și a altor măsuri menite să faciliteze și să eficientizeze activitatea producătorilor agricoli sunt doar unele aspecte puse în discuție în cadrul ședinței de lucru a Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului cu reprezentanții Federației Agricultorilor din Moldova. Totodată, a fost analizată rezoluția adunării generale a Federației cu referință la importanța dialogurilor constructive cu asociațiile de profil și mediul de afaceri. Ministrul MADRM, Nicolae Ciubuc, a reiterat importanța creării unui mediu favorabil pentru dezvoltarea afacerilor în agricultură. Analizăm toate solicitările agricultorilor cu referire la îmbunătățirea cadrului legal existent și a oportunităților de dezvoltare a micilor fermieri. În acest context, vom examina posibilitatea introducerii unei noi modalități de sprijin financiar la lansarea în activități agricole a tinerilor fermieri, cu preluarea practicilor europene de acordare a unei prime de lansare, a specificat oficialul. Amintim că rezoluția pusă în discuție a fost adoptată la 14 martie curent de către adunarea generală a Federației Agricultorilor din Moldova, care a constatat că activitatea în sectorul agricol ca ramură strategică necesită o atenție și un suport mai esențial în perioada actuală, menționând domeniile în care este nevoie de implicare directă din partea instituțiilor statale și a partenerilor de dezvoltare. Acestea vizează subvenționarea și finanțarea sectorului agricol, combaterea urmărilor schimbărilor climaterice, dezvoltarea lanțurilor valorice, constrângerile de reglementare la funcționarea gospodăriilor țărănești, reglementarea muncii zilierilor etc. Un aspect aparte a fost cel ce ține de politicile fiscale și de asigurare a riscurilor în agricultură, producătorii solicitând aplicarea impozitului unic în agricultură, modificarea metodologiei de calcul al impozitului pe venit (multe întreprinderi în primele 9 luni de raportare au doar cheltuieli ce nu sunt luate în calcul la raportarea pentru ultimele 3 luni, în care apar încasări, dar se reduc cheltuielile). Totodată, producătorii agricoli au menționat necesitatea diversificării și promovării mecanismelor de asigurare a riscurilor în agricultură, dar și adoptarea Legii privind acordarea despăgubirilor producătorilor agricoli în caz de calamități naturale.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.