12
02 2015
893

Atelier de lucru privind „Evaluarea politicilor de dezvoltare a IMM-urilor conform principiile Small Business Act al UE”

Ministerul Economiei a organizat atelierul de lucru „Evaluarea aplicării principiilor Small Business Act (SBA) în Republica Moldova -2015”, la 10 februarie curent, în cooperare cu Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OECD) și experții guvernamentali antrenați în procesul de evaluare SBA 2015. Scopul atelierului a fost de a acorda asistența necesară din partea OECD în contextul desfășurării celui de-al doilea ciclu de evaluare a politicilor de dezvoltare a sectorului Întreprinderilor Mici și Mijlocii, întru alinierea la principiile documentului european „Small Business Act” (Legea IMM-urilor). Evaluarea va asigura o abordare calitativă a pașilor de urmat în implementarea eficientă a politicilor de dezvoltare a IMM-urilor, reflectând punctele tari și slabe ale cadrului de politici existent și constă din 2 etape principale: autoevaluarea realizată de către autoritățile naționale și evaluarea de către experții internaționali din cadrul OECD. Secretarul de Stat al Ministerului Economiei, Lilia Palii, a subliniat rolul alinierii Republicii Moldova la principiile SBA, fapt ce contribuie la crearea unui cadru legal propice pentru dezvoltarea IMM-urilor, luând în considerare că acestea reprezintă 97,5 % din totalul întreprinderi. Totodată, Lilia Palii a menționat importanța acestei evaluări: „Analiza progreselor înregistrate, reprezintă un instrument eficient pentru îmbunătățirea și monitorizarea politicilor de dezvoltare a sectorului IMM-urilor, pentru preluarea expertizei europene și internaționale precum și în asigurarea unei abordări calitative a pașilor de urmat în implementarea eficientă a politicilor de dezvoltare a IMM-urilor.” La atelier au participat reprezentanții ai instituțiilor publice antrenați în procesul de evaluare pe indicatorii SBA, experţi internaționali, inclusiv ai OECD. Subiectele abordate în cadrul atelierului s-au axat pe 3 blocuri tematice care includ dimensiunile de politici evaluate: dezvoltarea instituțională și mediului operațional, accesul la finanțare și servicii și capacitățile IMM-urilor. Menționăm că în rezultatul primei evaluări efectuate în 2012, a fost aprobată Strategia de Dezvoltare a Sectorului Întreprinderilor Mici și Mijlocii 2012-2020 pentru Republica Moldova, fiind una dintre realizările de bază în procesul de ajustare a documentelor strategice de politici în domeniu.Totodată, recent a fost aprobat prin Ordinul Ministrului, noul plan de acțiuni pentru perioada 2015-2017 cu un set nou de acțiuni focusate pe dezvoltarea, în continuare, a priorităților stabilite în Strategie și îmbunătățirea progreselor înregistrate.

via | mec.gov.md

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.