12
01 2017
1618

Au fost aprobate modificările privind cerinţele de calitate şi comercializare a fructelor şi legumelor proaspete

În cadrul primei ședințe din 2017 a Guvernului Republicii Moldova a fost modificată și completată Hotărârea Guvernului RM din 31.12.2009 Cu privire la aprobarea reglementării tehnice ”Cerințe de calitate și comercializare a fructelor și legumelor proaspete”. Modificările privind calitatea şi comercializarea fructelor şi legumelor proaspete au fost elaborate în conformitate cu capitolul Agricultură și dezvoltare rurală a Planului national de acțiuni pentru implementarea Acordului de Asociere RM-UE. Acestea transpun parțial Anexa I a Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr.543/2011 din 7 iunie 2011 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr.1243/2007 al Consiliului în ceea ce privește sectorul fructelor și legumelor, atât proaspete cât și prelucrate, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 157 din 15 iunie 2011 și transpune Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr.1333/2011 al Comisiei din 19.12.2011de stabilire a standartelor pentru comercializare pentru banane, a regulilor privind verificarea conformității cu aceste standarte de comercializare. Conform acestor modificări și completări, la plasarea pe piață, fructele și legumele proaspete trebuie să fie însoțite de certificatul de inofensivitate, eliberat conform Legii cu privire la produsele de uz fitosanitar și la fertilizanți, Nr.119 din 22.06.2004. De asemenea, la plasarea pe piaţă, produsele trebuie să fie avizate sanitar conform Legii privind supravegherea de stat a sănătăţii publice, Nr.10 din 03.02.2009. Hotărârea stabilește lista fructelor și legumelor proaspete care fac parte din categoria standardelor de calitate și comercializare specifice, precum și cerințele privind clasificarea, calibrarea, prezentarea, marcarea și calitatea acestora. Cerințele menționate în hotărâre vizează grupele de produse cu umătoarele poziții tarifare din Nomenclatura combinată a mărfurilor, aprobate prin Legea nr.172 din 25 iulie 2014: 0702 00 00; 0705; 0709 60 100; 0803 10 100; 0805 10; 0805 10 200; 0805 20; 0805 20 100; 0805 20 300; 0805 20 500; 0805 20 700; 0805 40 000; 0805 50; 0805 50 100; 0805 50 900; 0806 10 10; 0808 10; 0808 30; 0809 30; 0809 30 10 și 0810 10 00. Hotărârea conține modificări privind cerințele specifice de calitate și comercializare pentru un șir de produse, precum: salata, cicoarea creață și cea de grădină, ardeii, strugurii de masă, merele, piersicile, căpșunile etc. Proiectul prevede că fructele şi legumele vor fi divizate pe categorii în funcţie de calitatea, soiul, aspectul şi forma acestora. Conform documentului, ambalajele de desfacere a produselor care vor avea o greutate mai mică sau egală cu 5 kilograme, vor putea conţine amestecuri de produse de soiuri diferite, cu respectarea unor condiţii. Astfel, ambalajele, care vor avea o greutate mai mică sau egală cu 5 kilograme, pot conţine amestecuri de produse de soiuri diferite, dacă produsele vor fi omogene în ceea ce priveşte calitatea și dacă ambalajul va fi etichetat corespunzător. De asemenea, amestecul va trebui să nu fie de natură să inducă în eroare cumpărătorul privind calitatea produselor. O altă modificare prevede că fiecare colet va trebui să conțină câteva menţiuni, în litere grupate pe aceeaşi parte, lizibile şi indelebile, precum şi vizibile din exterior. Aceste mențiuni se referă la identificarea și natura produsului, denumirea produsului, numele soiului, precum și originea produsului. Implementarea prevederilor va permite agenților economici să aibă un acces mai larg spre comercializarea produselor autohtone spre piețele UE și internationale. Totodată, aplicarea în practică a acestor modificări vor contribui la sporirea calității produselor finite, majorarea exportului și la protejarea drepturilor și intereselor consumatorilor. Hotărârea va intra în vigoare după publicare în Monitorul Oficial al RM.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.