06
02 2014
4389

Au fost majorate indemnizațiile pentru copiii orfani și copiii aflați în plasament alternativ

A fost modificată Hotărîrea Guvernului nr.1733 din 31 decembrie 2002 „Cu privire la normele de asigurare materială a copiilor orfani şi celor rămaşi fără ocrotire părintească din casele de copii de tip familial” și Hotărîrea Guvernului nr.924 din 31 decembrie 2009 „Cu privire la alocaţiilor pentru copiii plasaţi în serviciul de asistenţă parentală profesionistă”. Modificările prevăd majorarea indemnizațiilor achitate de către stat pentru copii din aceste categorii. Aceste majorări se operează în temeiul prevederilor Legii bugetului de stat pentru anul 2014. Pe parcursul ultimilor ani, Ministerul Muncii, Protecției Sociale și Familiei în Cadrul Bugetar pe Termen Mediu a propus în repetate rînduri majorarea alocațiilor lunare pentru copii plasați în serviciile de tip familial la nivelul venitului minim garantat. În acest context, în scopul asigurării unei întrețineri de calitate pentru copiii separați de familie și cărora le-a fost aplicată măsura de protecție într-un serviciu de tip familial, Ministerul Muncii, Protecției Sociale și Familiei propune majorarea cu 200 lei a alocațiilor lunare de întreținere pentru copii. Pînă la majorare cuantumul alocației lunare pentru întreținerea unui copil în casa de copii de tip familial era de 450 lei. Astfel, sursele financiare care vor fi alocate din contul bugetului de stat constituie: pentru copiii din casele de copii de tip familial – 13,6 mil. lei; pentru copiii din serviciul de asistență parentală profesionistă – 24,1 mil. lei. În contextul reformelor sistemului de protecție a copilului în Republica Moldova, pe parcursul ultimilor ani se atestă o creștere a numărului de servicii alternative de tip familial. Astfel, în anul 2013 - 84 case de copii de tip familial prestau servicii pentru 346 copii rămași fără ocrotire părintească, comparativ cu 53 case de copii de tip familial care activau în anul 2007. Totodată, 206 familii de asistenți parentali profesioniști au oferit servicii de îngrijire pentru 314 copii, comparativ cu anul 2007 cînd activau doar 42 de asistenți parentali profesioniști.

via www.mpsfc.gov.md

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.