26
02 2018
1010

Audit energetic pentru întreprinderile mari

Guvernul a aprobat proiectul cu privire la eficienţa energetică, care, potrivit ministrului Chiril Gaburici, este elaborat în contextul acţiunilor întreprinse de Ministerul Economiei şi Infrastructurii privind armonizarea legislaţiei naţionale în domeniul eficienţei energetice cu acquis-ul comunitar. Scopul acestuia este crearea cadrului juridic necesar pentru promovarea şi îmbunătăţirea eficienţei energetice, inclusiv prin realizarea planurilor de acţiuni în domeniu prin dezvoltarea pieţei de servicii energetice, precum şi prin implementarea altor măsuri de eficientizare a consumurilor de energie. Printre principalele prevederi ale proiectului au fost menţionate implementarea conceptului schemelor de obligaţii de eficienţă energetică, consolidarea rolului exemplar al clădirilor publice, fortificarea rolului autorităţilor publice locale în implementarea politicilor de eficienţă energetică, implicit a managerilor, promovarea eficienţei energetice în procesul de achiziţii publice şi altele. O altă componentă importantă a acestui proiect este şi revizuirea cadrului instituţional, aici ne propunem să consolidăm capacităţile autorităţii de reglementare prin reorganizarea Agenţiei pentru Eficienţă Energetică prin fuziune cu Fondul pentru Eficienţă Energetică, în calitate de instituţie absorbită, a adăugat ministrul. De asemenea, autoritatea responsabilă de implementarea politicilor în domeniul eficienței energetice va organiza programe de informare şi de sensibilizare a întreprinderilor mici şi mijlocii, inclusiv prin intermediul asociațiilor obștești, în legătură cu cele mai bune practici utilizate pentru îmbunătăţirea eficienţei energetice şi pentru reducerea consumului de energie. Proiectul prevede și instituirea „schemelor de obligaţii de eficienţă energetică”, prevăzute pentru 62 de întreprinderi - 25 importatori de petrol şi motorină, 11 importatori de gaz lichefiat, 3 distribuitori de energie electrică şi 23 distribuitori de gaze naturale. Acestea vor achita anual contribuții egale cu suma cheltuielilor necesare pentru realizarea măsurilor de eficiență energetică menite să asigure economiile anuale obligatorii. Autorităţile relevante vor determina suma contribuţiilor reieșind din măsurile necesare pentru atingerea obiectivelor anuale de economii de energie, în conformitate cu metodologia aprobată de Guvern. Obligatorie va fi efectuarea unui audit energetic în cazul proiectelor de eficienţă energetică, finanţate total sau parţial din bugetul de stat sau din bugetele autorităţilor administraţiei publice locale. De asemenea, efectuarea auditului energetic va deveni obligatoriu pentru întreprinderile mari (cele care corespund la 2 din următoarele 3 criterii: au un număr mediu scriptic anual de peste 249 de salariaţi, cu sumă anuală a veniturilor din vânzări de peste 50 mil. de lei şi cu valoarea totală anuală de bilanţ a activelor ce depăşeşte 50 mil. de lei.). Obligativitatea primului audit energetic va fi realizată până la 5 noiembrie 2018, ulterior fiind efectuat o dată la 4 ani. Proiectul nu presupune cheltuieli suplimentare din bugetul de stat decât cele deja preconizate. Totodată, anumite cheltuieli vor fi suportate în vederea implementării schemelor de obligaţii în domeniul eficienţei energetice și renovare a clădirilor autorităţilor publice centrale, suma contribuţiilor va fi determinată anual reieșind din măsurile necesare pentru atingerea obiectivelor anuale de economii de energie, în conformitate cu metodologia aprobată de Guvern. Toate mijloacele financiare alocate implementării măsurilor de eficiență energetică sunt fundamentate tehnico-economic, iar rambursarea acestora are loc în termeni de circa 5-7 ani.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.