09
10 2019
494

Auditorii interni sunt instruiți în domeniul Guvernanței TIC

În perioada 4-10 octombrie auditorii interni din 20 de entități publice din Republica Moldova participă la o serie de activități de instruire și schimb de experiență în domeniul auditului Guvernanței Tehnologiei Informației și Comunicației (TIC). Instruirile sunt organizate de experți letoni în cadrul proiectului de cooperare „Dezvoltarea sistemelor eficiente de control intern și audit intern în Republica Moldova”, implementat de Ministerul Finanțelor al Republicii Moldova și Ministerul Finanțelor din Letonia. Potrivit Raisei Cotorobai, șefa Direcției politici în domeniul controlului financiar public intern din cadrul Ministerului Finanțelor, instruirile le oferă participanților posibilitatea de consolidare a cunoștințelor în domeniul auditului tehnologiei informațiilor și comunicației. Totodată, aceștia vor învăța să identifice lacunele în cadrul sistemelor și să ofere recomandări fezabile de minimizare a riscurilor asociate și de fortificare a măsurilor de control.Tot mai multe sisteme informaționale noi sunt elaborate cu scopul de a oferi suport în realizarea funcțiilor administrației publice și de a facilita atingerea obiectivelor acestora în cel mai eficient mod. Este necesar ca sistemele să fie utilizate într-o manieră cost-eficientă și în concordanță cu obiectivele stabilite”, a menționat Raisa Cotorobai. Proiectul de cooperare „Dezvoltarea sistemelor eficiente de control intern și audit intern în Republica Moldova” este finanțat de Ministerul Afacerilor Externe din Letonia și are ca scop consolidarea sistemului de control și audit intern, precum și dezvoltarea metodologiei de audit intern din sectorul public. La activitățile de instruire în domeniul auditului IT participă specialiști din cadrul Casei Naționale de Asigurări Sociale, Companiei Naționale de Asigurări în Medicină, Serviciului Vamal, Serviciului Fiscal de Stat, Primăriei municipiului Chișinău și altor entități publice.


via | mf.gov.md

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.