29
05 2020
1661

Auditul achizițiilor publice efectuate în vederea diminuării consecințelor pandemiei

Autoritățile contractante, care au efectuat achiziții publice în vederea prevenirii, diminuării și lichidării consecințelor pandemiei COVID-19, vor prezenta informații suplimentare despre aceste achiziții. Ministerul Finanțelor propune pentru consultări publice proiect de hotărâre de Guvern pentru aprobarea unor măsuri suplimentare de transparență privind achizițiile publice efectuate în vederea prevenirii, diminuării și lichidării consecințelor pandemiei de coronavirus. Proiectul prevede aprobarea a două forme de raportare. Primul raport se referă la achizițiile publice efectuate în conformitate cu Legea privind achizițiile publice, în care entitățile vor nota: denumirea autorității contractante; IDNO-ul autorității, tipul procedurii de achiziție aplicată, numărul proceduri, descrierea obiectului achiziției, numărul și data contractului, codul CPV al contractului, suma acestuia, denumirea și IDNO al operatorului economic contractat. În același timp, este prevăzut un raport pentru achizițiile cu valoare mai mare de 10 mii lei efectuate conform excepțiilor prevăzute în Dispozițiile Comisiei pentru Situații Excepționale sau conform Legii cu privire la instituirea unor măsuri pe perioada stării de urgență în sănătatea publică și modificarea unor acte normative. În acest caz, autoritățile vor raporta, pe lângă informațiile menționate mai sus, metoda de achiziție publică aplicată, temeiul și argumentarea selectării metodei de achiziție publică. Potrivit notei informative a proiectului, în contextul stării de urgență au fost stabilite mai multe mecanisme flexibile privind achizițiile publice în vederea procurării de bunuri, servicii și lucrări necesare pentru diminua criza. Totodată, utilizarea procedurilor simplificate de achiziții publice necesită aplicarea unor cerințe speciale de raportare și o transparență a cheltuielilor publice. În acest context a și fost elaborat proiectul. În același timp, este prevăzut și un audit al conformității gestionării resurselor financiare publice la achizițiile publice efectuate în vederea prevenirii, diminuării și lichidării consecințelor pandemiei de coronavirus, care va fi efectuat de Curtea de Conturi.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.