18
10 2019
675

Auditul asigurătorilor poate fi efectuat de 12 entități

La situația din 16 octombrie curent, doar 12 entități de audit sunt eligibile să efectueze auditul asigurătorilor (reasigurătorilor) din Republica Moldova, potrivit Listei publicate pe pagina oficială Comisiei Naționale a Pieței Financiare. În conformitate cu Regulamentul cu privire la auditul asigurătorilor (reasigurătorilor), entitatea de audit, pentru efectuarea auditului în domeniul asigurărilor, trebuie să corespundă cumulativ următoarelor criterii: - să nu fie persoană afiliată asigurătorului - să nu-i fi fost aplicate măsuri disciplinare în procesul efectuării auditului în ultimii 3 ani, fapt confirmat prin informațiile furnizate de Consiliul de supraveghere publică a auditului - să dispună de o activitate de cel puțin 3 ani în domeniul auditului situațiilor financiare ale entităților de interes public sau angajații acesteia dispun de cel puțin 3 ani de experiență în domeniul auditului situațiilor financiare ale entităților de interes public - să nu-i fi fost retrasă aprobarea autorității de supraveghere în contextul respectării prevederilor cadrului normativ aferent activităţii asigurătorilor (reasigurătorilor) şi/sau domeniului auditului extern al asigurătorului (reasigurătorului) în ultimii 3 ani. Totodată, Regulamentul stabilește că asigurătorul (reasigurătorul) trebuie să fie auditat anual de către o entitate de audit pentru efectuarea auditului situațiilor financiare individuale și/sau consolidate întocmite conform SIRF.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.