01
04 2019
658

Auditul intern. Creșterea valorii adăugate

Un proiect de hotărâre de Guvern ce are drept scop consolidarea auditul intern din sectorul public, prin dezvoltarea continuă a competențelor profesionale ale persoanelor care practică activitatea de audit intern, fapt care va permite creșterea valorii adăugate adusă entităților publice de către funcția de audit intern este propus pentru consultări publice de către Ministerul Finanțelor. Autorii proiectului HG cu privire la aprobarea Regulamentului privind dobândirea, confirmarea şi dezvoltarea calificării profesionale în domeniul auditului intern în sectorul public își propun stabilirea unui proces complex de formare profesională auditorilor interni în sectorul public, care să includă: - formarea iniţială, prin participarea persoanelor la instruiri conform unui Program de instruire în domeniul auditului intern în sectorul public, aprobat de Ministerul Finanțelor; - obținerea certificatului de calificare profesională; - dezvoltarea continuă a cunoștințelor și menținerea certificatelor de calificare profesională prin participarea anuală la diverse forme de perfecționare. Noul mecanism de certificare este logic structurat şi comprehensiv, având la bază un Program de instruire compus din trei nivele (de bază, intermediar şi avansat), fiecare corespunzând unui nivel de complexitate corespunzător sarcinilor ce revin persoanelor implicate în realizarea activităţii de audit intern. Punerea în aplicare a acestui mecanism va asigura selectarea şi promovarea persoanelor competente în funcţiile de auditori interni, creând premise pentru asigurarea calității și eficienței activității de audit intern. Scopul final al modificărilor propuse este de a consolida auditul intern din sectorul public, prin dezvoltarea continuă a competențelor profesionale ale persoanelor care practică activitatea de audit intern, fapt care va permite creșterea valorii adăugate adusă entităților publice de către funcția de audit intern, se spune în nota informativă la proiect. Proiectul documentului vine să substituie actualul regulament de certificare a auditorilor interni din sectorul public și prevede aspecte de asigurare a accesului egal al persoanelor la încadrarea în procesul de formare şi certificare profesională în domeniul auditului intern în sectorul public; stabilirea cerințelor de calificare profesională pentru cele trei funcții publice în domeniul auditului intern – auditor intern, auditor intern superior, auditor intern principal, precum și pentru conducătorul subdiviziunii de audit intern. Concomitent, vor fi asigurate formarea profesională în domeniul auditului intern în baza unui Program de instruire, aprobat de Ministerul Finanțelor, care stabileşte setul minim de module/subiecte de instruire, structurat în trei nivele de competenţă profesională; prestabilirea şi publicarea listei subiectelor în baza cărora vor fi evaluate cunoştinţele participanţilor la Programul de instruire; stabilirea procedurilor clare de eliberare, menținere, suspendare şi retragere a certificatelor de calificare profesională în domeniul auditului intern în sectorul public; reglementarea procedurii de recunoaștere a certificatelor internaționale în domeniul auditului intern. Proiectul poate fi consultat până la 19 aprilie curent.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.