17
01 2020
1097

Auditul statutar obligatoriu: activitatea rezidenților parcului IT

În cadrul verificării activității rezidenților parcului IT auditorul verifică 5 indicatori stabiliți în baza Deciziei Administrației parcului TI ”MOLDOVA IT PARK” nr. 1 din 18 decembrie 2018. În cadrul seminarului ”Auditul statutar obligatoriu” din 15 ianuarie 2020 organizat de ATA Consult a fost discutat și subiectul ce ține de particularitățile auditului activității rezidenților parcului IT. Publicația Periodică „Monitorul fiscal FISC.md” a fost partenerul informațional al evenimentului. Astfel, indicatorii stabiliți sunt: 1. valabilitatea înregistrării rezidentului în Republica Moldova în calitate de subiect al activităţii de întreprinzător 2. desfăşurarea activității principale în sediul şi subdiviziunile amplasate pe teritoriul RM 3. respectarea cotei de 70% sau mai mult din venitul din vânzări pentru activitatea principală permisă în parc 4. venitul din vânzări total al rezidentului realizat pe parcursul anului 2019 5. confirmarea privind ținerea contabilității, întocmirea şi prezentarea situaţiilor financiare, rapoartelor, dărilor de seamă şi declaraţiilor în modul stabilit de legislaţia în vigoare. După cum a explicat Vladimir Melnic, partener auditori ATA Consult, se efectuează verificarea realizării indicatorilor necesari pentru dobândirea şi menţinerea statutului rezidentului parcului IT. Verificarea este efectuată de către entităţile de audit. Ca proceduri de verificare auditorul poate utiliza solicitarea unui extras recent de la Agenția Servicii Publice, poate consulta declarația conducerii rezidentului, precum și alte metode. Totodată, pentru verificarea desfășurării activității principale în sediul şi subdiviziuni, auditorul verifică corespunderea art.7 alin (4) din Legea 77/2016 cu privire la parcurile pentru tehnologia informației și aplică proceduri ce țin de studierea contractelor de chirie a subdiviziunilor înregistrate la Serviciul Fiscal de Stat; analiza clauzei contractului individual de muncă cu privire la locul de muncă; analiza condițiilor contractelor de prestare a serviciilor etc. Pentru verificarea indicatorului ce vizează respectarea cotei de 70% din venitul din vânzări, auditorul verifică corespunderea art. 8, art.2 din Legea 77/2016 și poate studia obiectul contractelor de vânzare, efectua un interviu cu angajații rezidentului, solicita confirmarea obiectului serviciului prestat de la clienții rezidentului sau efectua recalculul ponderii veniturilor din activitățile premise etc. Venitul din vânzările totale ale rezidentului pot fi verificate prin studierea contractelor de vânzare, analiza facturilor și fluxului de mijloace bănești sau solicitarea confirmării sumei veniturilor de la clienți. În același timp, confirmarea privind ținerea contabilității, întocmirea și prezentarea situațiilor financiare, rapoartelor, dărilor de seamă și declarațiilor se verifică prin revizuirea contabilității și a prezentării rapoartelor obligatorii autorităților publice sau prin alte metode. În acest caz, auditorul verifică corespunderea art.7 alin (5) din Legea 77/2016. În urma verificării este elaborat un raport în baza Standardului Internaţional pentru Servicii Conexe ISRS 4400 – Misiuni pe baza procedurilor convenite privind informaţiile financiare ce conține Matricea consolidată de verificare anuală a activității rezidenților Parcului IT. Reamintim că, potrivit art. 32 din Legea nr. 287/2017 contabilității și raportării financiare, situațiile financiare individuale ale entităților mijlocii și entităților mari, ale entităților de interes public, precum și situațiile financiare consolidate ale grupurilor sunt supuse auditului obligatoriu.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.