16
01 2020
2178

Auditul statutar obligatoriu: cerințe, subiecți și raportare

Potrivit art. 32 din Legea nr. 287/2017 contabilității și raportării financiare, situațiile financiare individuale ale entităților mijlocii și entităților mari, ale entităților de interes public, precum și situațiile financiare consolidate ale grupurilor sunt supuse auditului obligatoriu. Cele mai importante aspecte ale auditului statutar obligatoriu au fost discutate în cadrul unui seminar organizat de ATA Consult cu scopul popularizării auditului în mediul contabil. Cei circa 50 de participanți au avut ocazia să afle despre subiecții obligați să efectueze auditul, raportul auditorului, procedurile de verificare efectuate de auditor, inclusiv inventarierile și particularitățile auditului în primul an de auditare, precum și a celui de activitate al rezidenților parcului IT. Astfel, după cum a menționat auditorul ATA Consult, Vera Baciu, termenul statutar presupune un audit obligatoriu pentru entitățile menționate. În același timp, mai sunt și alte categorii de entități care sunt obligate să efectueze auditul: - organizațiile de creditare nebancară ale căror active depășesc suma de 50 mil. lei la sfârșitul perioadei de gestiune - operatorii de emitere a tichetelor de masă - asociațiile de economii și împrumut care dețin licență de categoria B și al căror total al bilanțului la sfârșitul perioadei de gestiune depășește 10 mil. lei - operatorii sistemelor de plată și emitenții de monede electronice - asiguratorii și reasiguratorii - băncile - societățile pe acțiuni în care cota statului depășește 50% din capitalul social - întreprinderile municipale și de stat. Speakerul a menționat prevederile art. 33 din Legea nr. 287 care prevede că entitatea are obligația să prezinte situațiile financiare individuale, raportul conducerii și raportul auditorului în termen de 120 zile de la ultima zi a perioadei de gestiune (30 aprilie). Pe de altă parte, potrivit art. 30 al Directivei 2013/34/EU, statele membre asigură prezentarea de către întreprinderile publice într-o perioadă rezonabilă ce nu depășește 12 luni de la data perfectării bilanțului a situațiilor financiare anuale și a raportului administratorului, împreună cu avizul furnizat de auditorul statutar sau de firma de audit. Astfel, fiecare țară își alege termenul de prezentare; în România, bunăoară, acest termen este 31 mai. Structura raportului de audit trebuie să conțină date despre societatea de audit și beneficiarul raportului, opinia auditorului și setul de date ce a fost auditat, baza pentru opinie și baza pentru calificarea acesteia în cazul opiniei cu rezerve, paragrafe de evidențiere a unor aspecte, responsabilitatea conducerii și responsabilitatea auditorului în legătură cu auditul situațiilor financiare. Totodată, Legea nr. 287 prevede că situaţiile financiare supuse auditului obligatoriu, raportul conducerii entităților respective și raportul auditorului se plasează pe pagina web a entităţii. În cadrul seminarului s-a vorbit și despre alte categorii de procese efectuate de audit, cum ar fi audit fiscal, DUE delligence, audit HR și audit IT. Publicația Periodică „Monitorul fiscal FISC.md” a fost partenerul informațional al evenimentului. Participanții la seminar au avut ocazia să afle și despre oportunitatea de a deveni abonați ai Publicației și de a beneficia de informații veridice din domenii precum contabilitate, fiscalitate, audit, finanțe care reprezintă poziția oficială a Serviciului Fiscal de Stat, fiind informați despre Campania de abonare 2020, tipurile de abonamente etc. Cu detalii despre eveniment vom reveni.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.