19
02 2019
379

Automatizarea procesului de protecție a DPI

În curând ar putea fi lansată o platformă informațională ce va asigura crearea resursei informaționale unice în domeniul asigurării protecției drepturilor de proprietate intelectuală (DPI), asigurarea accesului la informaţia din domeniu, generarea datelor statistice privind obiectele de proprietate intelectuală etc. Agenția de Stat pentru Proprietatea Intelectuală (AGEPI), propune spre consultare proiectul hotărârii cu privire la Platforma informațională în domeniul protecției drepturilor de proprietate intelectuală, ce va fi formată din Sistemul informațional în domeniul protecţiei obiectelor de proprietate intelectuală (SI e-OPI) și Sistemul informațional „Registrul cererilor de intervenție” (SI e-RCI). Potrivit notei informative a proiectului, platforma va sporiri capacităţile de gestionare a sistemului de proprietate intelectuală de către principalii actori implicaţi în asigurarea respectării DPI prin facilitarea schimbului de date între aceștia. Totodată, prin intermediul SI e-RCI, titularii de DPU vor putea depune, în regim on-line, cererile de intervenție pentru aplicarea la frontieră, a măsurilor de protecție a proprietății intelectuale, iar Serviciului Vamal va oferi un mecanism de gestionare a cererilor de intervenție depuse. În calitate de posesor al Sistemului va fi desemnată Agenția de Stat pentru Proprietatea Intelectuală, iar Serviciul Tehnologia Informației și Securitate Cibernetică va deține statutul de operator tehnico-tehnologic. În nota proiectului se menționează că, în prezent, schimbul de date în domeniul protecţiei drepturilor de proprietate intelectuală și diseminarea informațiilor se realizează de către AGEPI pe site-ul propriu, sub formă de baze de date separate pentru fiecare obiect. Informațiile statistice privind activitatea de apărare a acestor drepturi, desfăşurată de către autorităţile abilitate, se transmit anual către AGEPI de fiecare dintre aceste autorităţi, ca răspuns la solicitarea scrisă a Agenției. Astfel, titularii de DPI nu au la dispoziție un mecanism automatizat prin care să devină proactivi în apărarea propriilor drepturi, de exemplu, depunerea on-line securizată de cereri de intervenție la Serviciul Vamal, monitorizarea statutului acestor cereri sau accesul securizat la informațiile publice legate de indicatorii statistici, care permit măsurarea eficienței activităților de apărare a DPI. Deci, crearea unei platforme informaționale va îmbunătăţi comunicarea instituțională prin automatizarea procesului de colectare şi transmitere a datelor relevante procedurii de aplicare a mecanismelor de protecţie a DPI de către autorităţile implicate în implementarea legislaţiei privind drepturile de proprietate intelectuală din Republica Moldova. Proiectul poate fi consultat până la 4 martie curent.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.