04
02 2021
372

Autoritățile contractante au încheiat peste 5 mii contracte de achiziţii publice

În anul 2020, prin intermediul MTender, de către autoritățile contractante au fost publicate 1828 anunțuri de participare la procedura de achiziții publice, dintre care 826 – pentru achiziționare de bunuri, 639 – pentru procurare de lucrări și 363 – pentru achiziționare de servicii, potrivit Raportului privind activitatea în domeniul achizițiilor publice, publicat de Agenția Achiziții Publice.
 
Conform obiectului de achiziţie, cele mai multe licitații deschise au fost iniţiate pentru procurarea de:
  • lucrări de construcții – 639
  • produse alimentare – 179
  • echipamente de transport și produse auxiliare pentru transport – 67
  • petrol, cărbune și produse petroliere – 67
  • echipamente medicale – 69
  • produse farmaceutice și reactive – 89.

 

De asemenea, AAP mai comunică despre operarea modificărilor la contractele de bază, fiind încheiate 289 acorduri adiționale de majorare în sumă de peste 113,7 mil. lei, ceea ce reprezintă 1,85% din valoarea contractelor iniţiale, și 601 acorduri adiționale de micşorare/reziliere în sumă de 284,1 mil. lei (4,61% din valoarea contractelor iniţiale).

 

Ca rezultat al desfășurării licitațiilor deschise, au fost încheiate de către autorităţile contractante 5156 contracte de achiziţie și acorduri adiţionale în sumă totală de 5,993 mld. lei. Totodată, au fost anulate 356 de proceduri (19,47%) din cauza lipsei de oferte/lipsei concurenței și alte motive.

 

Pe parcursul anului 2020, au fost înregistrate 149 proceduri pentru care nu a fost prezentată nici o ofertă, ceea ce constituie 7,93 % din numărul total de licitații deschise. Totodată, în cazul a 323 de proceduri de licitații deschise a fost prezentată o singură ofertă, iar numărul maxim de oferte prezentate la o procedură de achiziție a constituit 89.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.