13
10 2017
902

Autoritățile intensifică lupta contra fenomenului spălării banilor

Efectuarea investigațiilor financiare, instituirea mecanismelor de evidență și control al numerarului, îmbunătăţirea procesului de identificare a beneficiarului efectiv – sunt câteva dintre acțiunile propuse de autorități în lupta cu spălarea banilor și finanțarea terorismului. Planul de acţiuni privind reducerea riscurilor în domeniul spălării banilor şi finanţării terorismului pentru anii 2017-2019, ce a fost elaborat în contextul încheierii procesului de evaluare naţională a riscurilor în domeniul spălării banilor şi finanţării terorismului a fost publicat în Monitorul Oficial de astăzi, 13 octombrie. Documentul conține peste 40 de acțiuni ce vizează consolidarea capacităţii organelor competente în prevenirea şi combaterea spălării banilor şi a infracţiunilor predicate, instruirea organelor competente cu privire la tipologiile de spălare a banilor, precum şi aplicarea măsurilor speciale de investigaţii, efectuarea studiului privind capacitatea de acumulare centralizată a datelor cu privire la bunurile sechestrate şi confiscate, identificarea măsurilor de evaluare periodică a sectorului nonprofit din prisma riscurilor de finanţare a terorismului. De asemenea, autoritățile au prevăzut organizarea activităţilor de pregătire profesională pentru angajați, dotarea tehnică și perfecționarea capacităților organelor responsabile de identificarea și investigarea finanțării terorismului, îmbunătățirea supravegherii băncilor în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului și a sistemului de colectare și păstrare a datelor și informațiilor aferente domeniului. În plan mai sunt incluse acțiuni ce țin de dezvoltarea sistemului informaţional de identificare, colectare şi raportare a tranzacţiilor, precum și acțiuni de incluziune financiară.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.