15
05 2018
1103

Autorizaţie retrasă pentru nerespectarea graficului de circulație

Agenția Naţională Transport Auto a înaintat în instanţa de judecată cerere împotriva SRL „C.Grup”, solicitând retragerea autorizației pentru efectuarea transportului rutier de persoane prin servicii regulate în trafic interraional. Conform programului de transport, SRL „C.Grup” urma să deservească ruta regulată Chişinău – Văratic zilnic. În urma examinării informației parvenite de la ÎS „Gările şi Stațiile Auto”, s-a constatat că operatorul de transport rutier SRL „C.Grup” în perioada 01 martie 2017 – 31 martie 2017 din cele 31 plecări planificate a efectuat doar 15, prin ce a înregistrat 52% de suspendări din totalul curselor prevăzute în graficul de circulație la ruta/cursa vizată; în perioada 1 – 30 aprilie 2017 din cele 30 plecări planificate a efectuat doar 5, prin ce a înregistrat 83% de suspendări, iar în perioada 01 – 31 mai 2017 din cele 31 plecări planificate nu a efectuat nici una. Atfel, operatorul de transport rutier SRL „C.Grup” a comis abaterile prevăzute în art. 38 din Codul Transporturilor Rutiere, iar ANTA a adoptat decizia nr. 37 din 11 august 2017 privind retragerea autorizației de transport rutier de persoane prin servicii regulate în trafic interraional pentru ruta Chişinău - Văratic de la operatorul indicat. Prin hotărârea Judecătoriei Chişinău, sediul central, din 22 august 2017, cererea de chemare în judecată înaintată de ANTA împotriva SRL „C.Grup” privind retragerea autorizației a fost respinsă ca neîntemeiată. Cererea de apel a ANTA a fost admisă de Curtea de Apel Chișinău, care a casat hotărârea Judecătoriei Chişinău și a pronunțat o nouă hotărâre, prin care autorizația de transport rutier de persoane s-a retras de la SRL „C.Grup”. Această decizie a rămas în vigoare şi după examinarea recursului înaintat de operator de completul Colegiului civil, comercial și de contencios administrativ al Curţii Supreme de Justiţie, care a considerat inadmisibil recursul declarat de SRL „C.Grup” pe motiv că recurentul nu a invocat nici un temei care ar indica la ilegalitatea deciziei contestate.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.