09
08 2021
311

Averi nejustificate identificate de ANI în I semestru al anului 2021

În primul semestru al anului curent, Autoritatea Națională de Integritate (ANI) a inițiat peste 200 de controale, potrivit raportului publicat de autoritate. Conform datelor,  inspectorii de integritate au identificat averi nejustificate în sumă de circa 13 mil.lei și au depus în instanța de judecată 7 cereri de confiscare a averilor.Totodată, în ianuarie-iunie, inspectorii au întocmit 524 procese-verbale, dintre care 201 de inițiere a controlului și 323 de refuz.În perioada analizată, au fost perfectate 54 procese-verbale ce vizau o serie de încălcări ale Codului contravențional, cum ar fi: nedeclararea sau nesoluționarea conflictului de interese, încălcarea regulilor de declarare a averii și intereselor personale, încălcarea regimului juridic al incompatibilităților și limitărilor aplicabile funcției publice sau funcției  de demnitate publică.La data de 1 iulie 2021 în gestiunea inspectorilor de integritate se aflau 345 de dosare de control, privind eventuale încălcări ale regimurilor juridice, dintre care: 199 dosare pe avere și interese personale, 104 ce țin de conflictele de interese și 42 cu privire la incompatibilități.Pe portalul declarațiilor de pe pagina web a ANI, la momentul raportării, erau înregistrate 765 377 declarații. Potrivit raportului, analizând datele statistice din anii 2018-2021, se atestă un grad înalt de responsabilizare din partea subiecților declarării la compartimentul completare și depunere în termen a declarațiilor de avere și interese personale.În același timp, ANI a depus 6 sesizări privind recalcularea impozitelor și a evaziunii fiscale, dintre care 3 sunt în examinare.Pentru trimestrul III al anului 2021 ANI își propune promovarea inițiativelor de modificare a legislației în vederea perfecționării și fortificării mecanismului de control al averilor și intereselor personale; elaborarea procedurilor operaționale-metodologice de specialitate pentru activitățile de verificare și control ale inspectorilor de integritate; identificarea modului de interacționare a schimbului de date și informații cu instituțiile de peste hotare în privința subiecților controlului etc.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.