08
12 2015
853

Avertizarea privind pericolul declanșării unor situații excepționale se va face prin mijloace moderne

MAI propune crearea Societăţii pe Acţiuni „RESCUER”, al cărei scop va consta în monitorizarea incendiilor şi avertizarea populaţiei privind pericolul declanşării situaţiilor de urgenţă. Monitorizarea și avertizarea se va efectua printr-un sistem complex de mijloace de avertizare hardware-software. Fondatori ai SA nou-create vor fi Serviciul Protecţiei Civile şi Situaţiilor Excepţionale al Ministerului Afacerilor Interne, care va deţine 51% din capitalul social al SA nou create(cota statului), iar 49% în capitalul social al S.A. ”RESCUER” va constitui cota-parte a societății comerciale "ITSI COMP" SRL, care va fi formată din mijloace financiare. Sistemul de alertă al SA ” RESCUER” va asigura securitatea împotriva incendiilor şi protecţia ordinii publice, va notifica în timp util şi va informa operativ cetăţenii despre situaţiile de urgenţă şi pericolul atacurilor teroriste. De asemenea, va monitoriza starea de lucruri în locuri publice, prin utilizarea tehnologiilor şi altor mijloacelor tehnice moderne. Astfel, în grădiniţe, şcoli, case de copii, aziluri de bătrâni, instituţii publice în caz de incendii (alte situaţii excepţionale) copiii, bătrânii, persoanele cu disabilităţi, alte categorii de populaţie vor fi aprovizionate cu brăţări, prin intermediul cărora vor solicita ajutorul necesar. SA RESCUER va funcţiona în baza autofinanţării şi în subordonarea Serviciului PC şi SE, ceea ce va permite soluţionarea problemelor şi antrenarea la exercitarea activităţii efectivului instruit. Alte obiective ale SA RESCUER se referă la îmbunătăţirea intervenţiilor operative în subdiviziunile de salvatori şi pompieri, asigurarea populaţiei cu mijloace de avertizare şi primare de stingere a incendiilor şi instruirea acesteia în caz de declanşare a situaţiilor excepţionale. Pentru activitatea RESCUER va fi procurată tehnică calitativă, utilaje și echipamente noi nemijlocit de la producător, astfel consolidându-se și baza materială a Serviciului Protecție Civilă și Situații Excepționale.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.