25
08 2020
399

Avizarea cererii de retragere obligatorie în cazul ofertelor publice de cumpărare

Comisia Națională a Pieței Financiare se va pronunţa în privinţa avizării cererii de retragere obligatorie în cazul ofertelor publice de cumpărare, în termen de 7 zile lucrătoare de la data depunerii acesteia. Dacă Comisia va considera, că cererea de retragere obligatorie este incompletă, incorectă sau conține informaţii neclare sau interpretabile, termenul stabilit va începe să curgă de la data la care cererea de retragere obligatorie modificată este depusă la  CNPF de către ofertant.

 

 
CNPF propune spre consultări publice un proiect de hotărâre de modificare a Regulamentului privind ofertele publice de cumpărare.

 

 
Proiectul mai prevede că în cazul în care acționarul, pe durata cererii de retragere obligatorie, nu va prezenta ofertantului  refuzul în scris privind  înstrăinarea acțiunilor ce îi aparțin,  se va considera că acesta și-a exprimat acordul tacit privind înstrăinarea acțiunilor în condițiile cererii de retragere obligatorie și, drept consecință, acționarului i se va deconta prin mandat poștal sau la un cont bancar special contravaloarea costului acțiunilor deținute, iar în registrul acționarilor se va înregistra trecerea dreptului de proprietate către ofertant.

 

 
Menționăm că Regulamentul privind ofertele publice de cumpărare stabileşte modul și procedurile de efectuare a ofertelor de preluare, de achiziționare și de retragere a valorilor mobiliare deținute de acționarii minoritar.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.