19
06 2018
767

Banca Naţională a Moldovei raportează pierderi

Banca Națională a Moldovei înregistrează pierderi pentru al doilea an consecutiv. La 31 decembrie 2017 BNM a înregistrat о pierdere totală în valoare de 95,3 mil. lei. Oricum, suma este mai mică decât în anul 2016, când pierderile Băncii Naţionale au depăsit 262 mil. lei. Pierderile a fost determinate de evoluţii cu impact semnificativ, se spune în raportul anual al băncii pentru anul 2017, printre care sunt enumerate: - majorarea veniturilor din dobânzi la alte valori mobiliare de stat păstrate până la scadenţă - obligaţiuni de stat cu 467 mil. lei comparativ cu anul 2016 (150 mil. lei), ce reprezintă veniturile de la obligaţiuni de stat emise la 4 octombrie 2016 în suma totală de 13,3 mld. lei în vederea executării de către Ministerul Finanţelor a obligaţiilor de plată derivate din garanţiile de stat. Conform situaţiei din 31 decembrie 2017, suma totală a obligaţiunilor de stat a constituit 13,29 mld. lei (la 31 decembrie 2016 – 13,34 mld. lei); - micşorarea cheltuielilor privind dobânzile la rezervele obligatorii ale băncilor cu 265 mil. lei comparativ cu anul 2016 (799 mil. lei) urmare a diminuării graduale a ratelor dobânzilor aplicate la principalele operaţiuni de politica monetară; - micşorarea veniturilor realizate din operaţiuni în valută cu 178 mil. lei comparativ cu anul 2016 (238.75 mil. lei) ca rezultat al aprecierii leului moldovenesc faţă de dolarul SUA cu circa 14,42% şi faţă de euro cu circa 2,3%, veniturile fiind micşorate datorită vânzărilor de valută. O mare parte a veniturilor au fost realizate în perioada 1 ianuarie - 5 februarie 2017, perioada în care leul moldovenesc s-a depreciat faţă de euro cu 3,16%. Un an mai devreme, veniturile realizate au fost mai mari ca urmare a deprecierii cursului de schimb al valutei naţionale faţă de dolarul SUA cu circa 1,64%, fiind înregistrate, preponderent, datorită vânzărilor de valută; - înregistrarea veniturilor din recuperarea unor cheltuieli aferente procedurilor de lichidare a băncilor în proces de lichidare în suma de 75 mil. lei în anul 2017. Menţionăm că Banca Națională nu are scopul de a-și maximiza profitul din activitate, iar acest fapt nu constituie un impediment în relizarea obiectivului și atribuțiilor de baza. Totodată, operațiunile Băncii Naționale a Moldovei sunt efectuate în scopul promovarii și susținerii politicii monetare și valutare în stat, asigurarea stabilității sistemului bancar, emisiunii monedei naționale, gestionării rezervelor valutare și prestării serviciilor de plată și de emitere a monedei electronice etc. Notă: Din anul 2008 până în anul 2016 Banca Naţională nu a raportat pierderi, acestea fiind semnificative în anul 2007, când BNM a înregistrat pierderi de 1,4 mld. lei. Cel mai mare profit regulatorul l-a declarant în anul 2015, acesta constituind 1,96 mld. lei.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.