09
09 2014
900

Băncile din Moldova vor intensifica lupta cu spălarea banilor și finanțarea terorismului

Băncile din Moldova vor intensifica lupta cu spălarea banilor și finanțarea terorismului. Acest fapt este prevăzut de modificările la Regulamentul privind activitatea băncilor în domeniul prevenirii și luptei cu spălarea banilor și finanțarea terorismului, aprobate de către Banca Națională a Moldovei, informează NOI.md.

Modificările operate prevăd efectuarea de către băncile din Moldova, cel puţin o dată la 4 ani, a unei analize sau raport, în formă scrisă, ce presupune identificarea şi evaluarea riscurilor referitoare la spălarea banilor şi finanţarea terorismului şi luarea măsurilor cu privire la diminuarea riscurilor identificate. La identificarea riscurilor banca ia în consideraţie factorii de risc precum clienţi, ţări sau zone geografice, produse, servicii şi tranzacţii.

Măsurile de identificare şi evaluare a riscurilor sînt proporţionale cu mărimea, complexitatea, natura şi volumul activităţii băncii. Raportul sau analiza efectuată se aprobă de către administratorul din cadrul executivului băncii, responsabil de asigurarea conformării programelor privind prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului şi se prezintă consiliului băncii.

De asemenea, se prevede că la deschiderea de filiale şi sucursale pe teritoriul altor state, precum şi pe parcursul activităţii acestora, banca va aplica cerinţele de prevenire şi combatere a spălării banilor şi finanţării terorismului în conformitate cu sistemul de control intern propriu, politicile şi procedurile interne şi actele normative ale Republicii Moldova care implementează Recomandările FATF, în măsura în care legislaţia ţării gazde permite.

Dacă în ţara gazdă cerinţele de prevenire şi combatere a spălării banilor şi finanţării terorismului sînt insuficiente, banca trebuie să asigure implementarea cerinţelor actelor normative ale Republicii Moldova, în măsura în care legislaţia ţării gazde permite.

Dacă ţara gazdă nu permite aplicarea corespunzătoare a cerinţelor actelor normative ale Moldovei, banca aplică măsuri suplimentare corespunzătoare în vederea micşorării riscului de spălare a banilor şi finanţare a terorismului şi informează BNM în decurs de 2 luni despre acest fapt.

Totodată, Banca Naţională poate efectua controale suplimentare pentru supravegherea respectării de către filialele şi sucursalele deschise pe teritoriul altor state a actelor normative în vigoare aferente domeniului dat, iar dacă se constată nerespectarea acestora, BNM poate limita activitatea sau retrage autorizaţia emisă pentru deschiderea filialelor şi sucursalelor deschise pe teritoriul altor state.

via www.noi.md

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.