02
04 2020
1080

Beneficiarii vor primi prestații sociale indexate

Casa Naţională de Asigurăti Sociale comunică că, din 1 aprilie 2020, toate pensile sunt indexate cu 4,83%, coeficientul de indexare constituind media creșterii anuale a indicilor prețurilor de consum pentru ultimii 3 ani. Numărul beneficiarilor care vor primi pensii indexate constituie 682194 de persoane. Potrivit Hotărârii Guvernului nr. 165 din 11 martie 2020 cu privire la indexarea prestaţiilor de asigurări sociale şi a unor prestaţii sociale de stat, indexarea pensiilor este prevăzută pentru următoarele categorii de pensii: toate pensiile stabilite şi recalculate în temeiul Legii privind sistemul public de pensii; pensiile pentru vechime în muncă; pensiile funcţionarilor publici; pensiile colaboratorilor vamali; pensiile stabilite în temeiul Legii privind protecţia socială a cetăţenilor care au avut de suferit de pe urma catastrofei de la Cernobâl; pensiile stabilite în temeiul Legii asigurării cu pensii a militarilor şi a persoanelor din corpul de comandă şi din trupele organelor afacerilor interne și din cadrul Inspectoratului General de Carabinieri. Mecanismul de indexare a fost aplicat și pentru plăţile capitalizate, îndemnizaţiile de dizabilitate survenite ca urmare a unui accident de muncă și boli profesionale şi compensaţiile băneşti lunare stabilite participanţilor la lichidarea consecințelor catastrofei de la C.A.E. Cernobâl. Din 1 aprilie, cuantumul pensiei minime pentru limită de vârstă va constitui 1131,46 de lei în urma aplicării coeficientului de indexare de 4,83% asupra cuantumului pensiei minime în vigoare până la această dată (1079,33 lei). Totodată, cuantumul pensiei minime de dizabilitate va fi: • în cazul unei dizabilităţi severe – 848,60 lei; • în cazul unei dizabilităţi accentuate – 792,02 lei; • în cazul unei dizabilităţi medii – 565,73 lei. Din 1 aprilie au fost recalculate şi alocaţiile sociale de stat pentru 63581 beneficiari şi alocaţiile pentru îngrijire, însoţire şi supraveghere – pentru 14146 beneficiari, prestațiile fiind stabilite în temeiul Legii nr. 499 din 14.07.1999 privind alocaţiile sociale de stat pentru unele categorii de cetăţeni, reieşind din cuantumul pensiei minime pentru limită de vârstă, pensiei de dizabilitate severă, accentuată şi medie.

via | cnas.md

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.