10
07 2019
709

Biletele de reabilitare vor fi eliberate conform unor prevederi noi

În cazul nevalorificării biletului de reabilitare a persoanelor în vârstă și a celor cu dizabilități din motive întemeiate, beneficiarului care a achitat costul parțial al biletului i se restituie mijloacele financiare achitate, pe parcursul anului bugetar în curs, dar nu mai târziu de data de 10 a lunii decembrie. Astfel, se stabilește expres termenul de restituire a acestor mijloacele în cazul nevalorificării biletului din motive întemeiate. Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale propune spre consultări publice proiectul de hotărâre pentru modificarea Regulamentului cu privire la modul de evidenţă şi distribuire a biletelor de reabilitare/recuperare acordate persoanelor în vârstă şi celor cu dizabilități. Documentul a fost elaborat în scopul eficientizării mecanismului de asigurare, distribuire și eliberare a biletelor persoanelor în vârstă și persoanelor cu dizabilități pentru reabilitare/recuperare. Potrivit proiectului, mijloacele financiare nevalorificate (pat/zi) trimestrial în anul de gestiune se utilizează pe parcursul anului respectiv pentru acordarea biletelor solicitanților conform procedurii stabilite în Regulament. Proiectul mai prevede că persoanele responsabile pentru evidența și distribuirea biletelor din cadrul structurilor teritoriale de asistență socială poartă răspundere disciplinară, civilă sau contravențională pentru nerespectarea prevederilor din Regulament. Potrivit notei proiectului, măsura are drept scop responsabilizarea specialiștilor implicați în procesul de distribuire și evidență a biletelor. Totodată, se propune completarea listei actelor în baza cărora se eliberează biletele. Solicitantul va mai prezenta, după caz, certificatul eliberat de autoritățile fiscale prin care se atestă desfășurarea sau lipsa activității de întreprinzător pentru ultimele șase luni premergătoare lunii eliberării biletului, precum și, după caz, bonul de plată privind achitarea costului biletului cu reducere. Persoanele cu dizabilități şi pensionarii supuşi represiunilor politice şi ulterior reabilitaţi vor mai prezenta și copia legitimației care confirmă statutul de victimă reabilitată. Aceștia pot solicita eliberarea unui bilet gratuit cu condiţia că nu au beneficiat de bilet în ultimii trei ani consecutivi, indiferent de faptul dacă persoanele sunt angajate în câmpul muncii sau desfășoară activități de întreprinzător. Dreptul la asigurare cu bilete de reabilitare/recuperare se acordă după expirarea termenului de 1 an din data depunerii cererii cu actele constatatoare. Proiectul poate fi consultat până la 22 iulie curent.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.