03
03 2016
787

Biroul executiv al Comisiei naţionale pentru consultări şi negocieri colective s-a reunit în ședință

Comisia naţională pentru consultări şi negocieri colective (CNCNC) și-a aprobat Planul de activitate pentru semestrul I al anului 2016. Decizia a fost luată în cadrul ședinței biroului executiv al Comisiei, convocată astăzi de vicepremierul, ministrul Economiei, Octavian Calmâc. Principalele acțiuni stipulate în document se referă la examinarea unui șir de documente de politici cum ar fi proiectul Legii bugetului de stat pe anul 2016, proiectuluui Legii bugetului de asigurări sociale de stat pe anul 2016, proiectului Legii Fondurilor de asigurări obligatorii de asistenţă medicală pe anul 2016 etc, precum și subiecte ce țin de aplicarea legislaţiei securităţii şi sănătăţii în muncă, prevenirea accidentelor de muncă, elaborarea standardelor ocupaţionale, respectarea convenţiilor colective. Totodată, membrii biroului executiv au aprobat ordinea de zi a şedinţei Comisiei, care va avea loc în săptămâna viitoare, principalul subiect pus în discuție fiind examinarea proiectului de lege privind politica bugetar fiscală pentru anul 2016. Potrivit ministrului Economiei și președintelui CNCNC, Octavian Calmâc, activitățile în cadrul Comisiei, într-un final, vor avea un impact pozitiv în procesul de soluţionare a problemelor social-economice și dezvoltarea unui parteneriat social la nivel naţional, fiind o bună platformă de comunicare între instituțiile statului, sindicate și patronate. La ședință a participat președintele Confederației Naționale a Sindicatelor din Moldova (CNSM), Oleg Budza, vicepreședintele CNSM, Sergiu Sainciuc, președintele Confederației Naționale a Patronatului (CNPM), Leonid Cerescu, vicepreședintele CNPM, Vladimir Florea, membrii biroului executiv al Comisiei. Comisia naţională pentru consultări şi negocieri colective este un organ tripartit autonom de interes public, având rol consultativ în elaborarea strategiilor şi politicilor social-economice și aplanarea situaţiilor conflictuale la nivel naţional dintre partenerii sociali.

via | mec.gov.md

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.