04
06 2021
344

Birourile istoriilor de credit – asigurare împotriva riscurilor de creditare

Potrivit Raportului de activitate al Comisiei Naționale a Pieței Financiare pentru anul 2020, în anul precedent au deținut licențe pentru activitatea de prestare a serviciilor de formare, prelucrare şi păstrare a istoriilor de credit 3 birouri.
 
CNPF mai informează că, la solicitarea unui birou al istoriilor de credit, a eliberat aviz pentru prestarea unor servicii informaționale suplimentare, precum diseminarea situațiilor financiare a agenților economici, în baza acordului încheiat cu Biroul Național de Statistică în scopul oferirii de către birourile istoriilor de credit a informației cât mai complete.

 

Astfel, la schimbul informațional (entități ce au încheiate contracte cu cel puțin un birou al istoriilor de credit în calitate de surse/utilizatori a istoriilor de credit) la situația din 31 decembrie 2020, participau 11 bănci comerciale, 103 organizații de creditare nebancară, 30 asociații de economii și împrumut, o Asociație națională centrală de economii şi împrumut și 4 persoane juridice prestatoare de servicii de telecomunicații.

 

Informația obținută de la birourile istoriilor de credit servește o măsură suplimentară de asigurare împotriva riscurilor de creditare, permițându-i creditorului să evalueze mai bine capacitatea de plată a solicitantului, ceea ce în final facilitează accesul la finanțare a persoanelor fizice şi juridice. În acest sens, cel mai relevant indicator este numărul rapoartelor de credit prezentate de birouri utilizatorilor istoriilor de credit, care denotă o creștere cu circa 3,1 mil. rapoarte în anul 2020.

 

Totodată, pe parcursul anului precedent au fost înregistrare 3,3 mil. contracte de credit raportate de către sursele formării istoriilor de credit, în creștere comparativ cu anii precedenți: în anul 2019 au fost înregistrate circa 2 mil. de contracte, iar în 2018 – 1,4 mil.

 

Reamintim că, prin Legea nr.23/2020, au fost operate modificări la Legea nr.122/2008 privind birourile istoriilor de credit în vederea obligării acestora să efectueze schimb reciproc de informații, pentru a oferi utilizatorilor informații complete referitoare la istoria de credit a potențialului debitor, precum și obligarea organizațiilor de creditare nebancară  să furnizeze toate informațiile de care dispun și care fac parte din istoria de credit a debitorilor săi către cel puțin un birou a istoriilor de credit.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.