23
03 2021
355

Birourile istoriilor de credit: schimbul reciproc de informaţii

Birourile istoriilor de credit vor fi obligate să asigure schimbul reciproc de informaţii prin prezentarea altor birouri a rapoartelor de credit la solicitarea scrisă a acestora, solicitarea fiind înaintată în baza demersului utilizatorului sau subiectului istoriei de credit.
 
În Monitorul Oficial din 19 martie curent a fost publicată Hotărârea Comisiei Naționale a Pieței Financiare nr. 11/5 din 2 martie 2021 privind modificarea Hotărârii CNPF nr.8/15/2009 cu privire la aprobarea unor regulamente, aceasta fiind completată cu capitolul ce va reglementa prezentarea raportului de credit altor birouri ale istoriilor de credit.

 

Solicitarea se va completa în format electronic și va conţine date ce țin de identificarea utilizatorului istoriei de credit: denumirea deplină şi abreviată (dacă există), IDNO, data și ora depunerii demersului de către utilizatorul istoriei de credit, precum și informația privind biroul istoriilor de credit care a înaintat solicitarea: denumirea, IDNO, adresa juridică, data și ora depunerii solicitării.

 

Biroul istoriilor de credit este în drept să respingă solicitarea altui birou, dacă aceasta contravine legislației. Totodată, raportul va fi prezentat unui alt birou al istoriilor de credit în termen de cel mult 1 zi lucrătoare de la data primirii solicitării, în format electronic sau, la cerere, în formă scrisă.

 

Potrivit documentului, în procesul schimbului de informațiilor ce țin de istoriile de credit părțile sunt obligate să asigure crearea condițiilor tehnice, inclusiv aferente complexului de mijloace software şi hardware, atât pentru conectarea altor birouri ale istoriilor de credit la propriul sistem informațional și asigurarea disponibilității acestuia, cât și conectarea sa la sistemul informațional al altor birouri ale istoriilor de credit, precum și respectarea cerințelor de securitate informațională.

 

Prețul raportului de credit prezentat altor birouri ale istoriilor de credit va fi același față de toate birourile și nu va depăși prețul maxim, la care acesta este vândut de biroul istoriilor de credit care a generat raportul de credit utilizatorilor cu care are încheiate contracte de prestare a serviciilor informaționale.

Documentul a intrat în vigoare la data publicării în MO.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.