11
06 2018
793

Bloomberg a instruit dealerii primari din Moldova

Perspectivele dezvoltării pieței valorilor mobiliare de stat (VMS) în Moldova și rolul dealerilor primari în dezvoltarea acesteia a constituit subiectul abordat în cadrul unui seminar, organizat de către Ministerul Finanțelor cu suportul asistenței tehnice oferite de Uniunea Europeană pentru îmbunătățirea politicii managementului în domeniul finanțelor publice, în perioada 04- 08 iunie curent. O sesiune de instruire a fost susținută de reprezentanții Bloomberg și a fost dedicată platformei electronice de tranzacționare EBND (eBond) pentru realizarea tranzacțiilor cu VMS de către dealerii primari pe piața secundară. În cadrul trainingului au fost menționate avantajele pieței VMS mai lichide și active, modalități de îmbunătățire a situației existente, rolul dealerilor primari și cum poate fi îmbunătățită comunicarea între Ministerul Finanțelor și participanții pe piață pentru a atinge interesul comun în scopul dezvoltării pieței VMS în Republica Moldova. Totodată, au fost puse în discuție și noile provocări pentru dealeri pe piața VMS, atât primară cât și cea secundară, prin prisma revizuirii drepturilor și obligațiilor acestora prin modificarea și completarea Regulamentului nr.96 din 17 mai 2013 cu privire la plasarea și răscumpărarea valorilor mobiliare de stat. La seminar au participat reprezentanţi ai Ministerului Finanţelor, Băncii Naționale a Moldovei, Bloomberg și băncilor licențiate.

via | mf.gov.md

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.