03
04 2020
2329

BNS despre prezentarea Situațiilor financiare și efectuarea auditului obligatoriu

Biroul Național de Statistică vine cu precizări asupra din unor prevederi incluse în Dispoziția nr. 3 din 23 martie 2020 a Comisiei pentru Situaţii Excepţionale a Republicii Moldova ce țin de prezentarea de către entități a Situațiilor financiare pentru anul 2019, termenul limită de prezentare al cărora, până la declararea stării de urgență, fiind stabilită data de 30 aprilie. BNS amintește tuturor contribuabililor că acest termen a fost extins până la 29 mai 2020. Totodată, pentru anul 2019 NU sunt supuse auditului obligatoriu Situațiile financiare ale entităților mijlocii şi mari, precum și situațiile financiare consolidate ale grupurilor. Aceste prevederi se regăsesc în pct.26 alin.6 din Dispoziție. Astfel, obligația de efectuare a auditului obligatoriu rămâne în vigoare pentru entitățile de interes public. Bitoul Național de Statistică recomandă persoanelor interesate să țină cont de modificările în activitatea BNS în legătură cu Starea de urgență instituită în Republica Moldova.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.