30
10 2015
1327

Cadrul legal național privind produsele cu IGP, DOP și STG, armonizat la cel european

Procedura de eliberare de către AGEPI a certificatelor privind dreptul de utilizare a indicației geografice (IGP), denumirii de origine (DOP) și specialităților tradiționale garantate (STG) va fi simplificată, potrivit proiectului modificărilor și completărilor la Legea privind protecția IGP, DOP și STG din 27 martie 2008, aprobate de guvern. Astfel, acest drept va fi obținut automat de către agentul economic, concomitent cu obținerea autorizației de producător. În acest sens, agentul economic producătorul va trebui să demonstreze autorității cu funcții de gestionare și control a produselor cu IGP, DOP și STG, desemnate de guvern, că întrunește și respectă condițiile prescrise în caietul de sarcini privind condițiile de lansare pe piață a unor asemenea produse. Certificatul va fi eliberat la solicitarea producătorului, fără ca acesta să achite taxă. Totodată, o denumire de produs, înregistrată drept specialitate tradițională garantată (STG) va putea fi utilizată de orice operator, care comercializează un produs ce corespunde condițiilor, stipulate în caietul de sarcini pentru produsul respectiv. Un aspect important al modificărilor și completărilor se referă la evaluarea conformității produselor cu IGP, DOP și STG. Organismele de certificare vor efectua certificarea produsului conform documentelor legislativ-normative, dar nu caietului de sarcini pentru un produs, care prescrie condițiile asumate benevol de către producător. Însuși verificarea respectării caietului de sarcini și certificarea producătorilor va fi în competența exclusivă a autorității, desemnate de guvern, cu funcții de gestionare și control privind lansarea produselor cu IGP, DOP și STG. Există și o derogare în acest sens, care se referă la vinuri și produse vinicole, ce permite transformarea materiei prime în vin cu IGP sau DOP, dincolo de aria geografică delimitată. Această derogare este necesară în vederea excluderii barierelor în calea desfășurării activității de întreprinzător în sectorul vitivinicol. Proiectul modificărilor și completărilor la Legea privind protecția indicațiilor geografice, denumirilor de origine și specialităților tradiționale garantate mai stabilește obligativitatea înregistrării utilizatorilor IGP, DOP și STG în registrele deținute de AGEPI, în baza informațiilor furnizate de autoritățile competente, desemnate de guvern. Modificările și completările vin să armonizeze cadrul legal național la legislația europeană în domeniu. În țările europene, dar și la nivel mondial produsele cu indicații geografice, denumiri de origine și specialitățile tradiționale garantate se bucură de mare popularitate printre consumatori, chiar dacă prețul lor este mai mare. Republica Moldova dispune de un mare potențial în acest sens, dar deocamdată, pe piața internă și externă sunt comercializate doar cîteva produse din această categorie.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.