04
04 2019
983

Capitala va avea propriul program de susținere a tinerilor antreprenori

Primăria Chișinău planifică implementarea unui program de stimulare și impulsionare a integrării tinerilor din municipiu în activitatea economică și mediul de afaceri prin susținerea și facilitarea lansării și dezvoltării afacerilor sustenabile, proiectul fiind propus pentru consultări publice. Elaborarea proiectului Programului municipal de susținere a tinerilor antreprenori a fost condiționată de conștientizarea faptului că tinerii sunt o componentă strategică a dezvoltării durabile, prin oferta pentru forța de muncă, crearea familiilor și a continuității umane. Conform datelor BNS, în mun. Chișinău în anul 2018 locuiau 264,7 mii persoane cu vârsta cuprinsă între 18 și 35 de ani, în creștere cu 23,9 mii sau 9,9% comparativ cu anul 2017. Autorii proiectului contează pe atragerea și implicarea în realizarea proiectului anume a acestei categorii de populație și speră să realizeze un șir de obiective: stimularea spiritului antreprenorial și dezvoltarea competențelor antreprenoriale în rândul tinerilor prin susținerea financiară a acestora la lansarea și dezvoltarea unei afaceri, facilitarea implementării inovațiilor, a transferului tehnologic și de know-how, creșterea numărului întreprinderilor active gestionate de tinerei și crearea de fiecare beneficiar a cel puțin 3 locuri de muncă noi. Conform proiectului, beneficiari ai programului vor fi tinerii care locuiesc în mun. Chișinău (inclusiv suburbii) minim 3 ani și activitatea cărora este axată pe producere de mărfuri și prestări servicii, prioritare fiind domeniile IT, creșterea produselor agricole ecologice, procesarea și ambalarea lor; industria ușoară și cea creativă (fashion, arhitectură, artă, publicitate, artizanat etc.); turism (agroturismul); prestări servicii (informaționale, sociale, reparații etc.); sănătate și bunăstare (monitorizarea pacienților de la distanță, sănătate, instruiri în domeniul sănătății și programe de control a greutății corpului etc.); activități științifice sau tehnice; sisteme de reproducere a energiei regenerabile. Nu vor fi susținute afacerile de intermediere financiară și asigurări, case de amanet, domeniile imobiliar, de consultanță juridică, jocurile de noroc și pariuri, comercializarea de armament, produse din tutun sau alcool, comerțului cu ridicata și amănuntul, alimentației publice. Suma oferită în cadrul programului nu va depăși 200 mii lei și nu poate fi mai mare de 75% din sursele necesare pentru lansarea sau dezvoltarea afacerii, celelalte 25 % fiind asigurate de beneficiar. Sursele vor fi utilizate pentru procurarea echipamentelor tehnologice, a mașinilor, utilajelor și instalațiilor de lucru; aparate și instalații de măsurare, control și reglare, tehnică de calcul sau tehnica agricolă. Încă o condiție a programului este ca toate articolele de investiții să fie noi și nu vor fi înstrăinate în termen de 5 ani de la semnarea contractului de finanțare. Implementarea Programului va necesita un buget estimativ în valoare de 5 mil. lei pentru perioada 2019, sursele financiare necesare pentru implementarea acestuia fiind planificate în bugetul municipal pentru anul curent. Proiectul poate fi consultat până la 19 aprilie 2019.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.