31
12 2020
9442

Catalogul mijloacelor fixe și noua metodă de evidența și calculare a amortizării mijloacelor fixe, în vigoare

Astăzi, 31 decembrie 2020, în Monitorul Oficial au fost publicate Hotărârea Guvernului nr. 939 din 22 decembrie 2020 pentru modificarea Regulamentului privind evidența și calcularea amortizării mijloacelor fixe în scopuri fiscale și  Hotărârea Guvernului nr. 941 din 22 decembrie 2020 cu privire la aprobarea Catalogului mijloacelor fixe.
 
Astfel, sunt precizate unele aspecte și prevăzute norme pentru aspectele nereglementate până la momentul actual identificate de către agenții economici, în special la efectuarea tranziției la noua metodă de calculare a amortizării.
 

Documentul reglementează momentul încetării calculării amortizării mijloacelor fixe în scopuri fiscale, modalitatea de determinare a rezultatului fiscal în cazul ieșirii forțate a mijloacelor fixe, valoarea amortizabilă a mijloacelor fixe primite ca aport în capitalul social etc.

 

Totodată, ținând cont de ajustările efectuate în ultimii ani la cadrul normativ conex, Catalogul mijloacelor fixe și activelor nemateriale aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.338/2003 a devenit nefuncțional și dificil de aplicat în practică, întrucât în mare parte nu corespunde realităților economice. Astfel, aprobarea unui nou Catalog al mijloacelor fixe a devenit imperativ necesară. 

 

Hotărârile intră în vigoare astăzi, 31 decembrie 2020,  iar prevederile acestora urmează a fi aplicate începând cu perioada fiscală a anului 2020.

 

P.P. „Monitorul fiscal FISC.md” recomandă să luați act de următoarele două articole:

 

 Noul Catalog al mijloacelor fixe  

 

 Modificările operate la Regulamentul privind evidența și calcularea amortizării mijloacelor fixe în scopuri fiscale  

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.