04
03 2019
559

CBTM: crearea mecanismelor de contribuție echitabilă

Obiectivele politicii fiscale și vamale, orientate spre asigurarea unui mediu economic stabil, favorabil dezvoltării afacerilor din țară crearea unor mecanisme de contribuție echitabilă au fost prezentate de Ministerul Finanțelor în cadrul ședinței Grupului de lucru responsabil de cadrul macroeconomic, politica fiscală și cadrul resurselor, în contextul lansării exercițiului Cadrului Bugetar pe Termen Mediu 2020-2022, desfășurată la 1 martie curent în cadrul ministerului. În context, reprezentanții Ministerului Economiei şi Infrastructurii au prezentat prognoza principalilor indicatori macroeconomici pe termen mediu ce stau la baza elaborării CBTM 2020 – 2022. Pe termen mediu, măsurile de politică fiscală vor urmări perfecționarea și simplificarea sistemul fiscal, asigurarea redistribuirii echitabile a venitului național, finanțarea cheltuielilor bugetare și stimularea economică. Obiectivele politicii vamale sunt orientate spre facilitarea comerţului şi întărirea competitivităţii agenţilor economici autohtoni, armonizarea politicii vamale şi a legislaţiei vamale naţionale conform Acordului de Asociere RM – UE, îmbunătăţirea şi simplificarea sistemelor vamale, precum şi asigurarea securităţii vamale. La ședință au participat reprezentanți ai Ministerului Finanțelor, Ministerului Economiei și Infrastructurii, Serviciului Fiscal de Stat, Serviciului Vamal, Biroului Național de Statistică, Băncii Naționale a Moldovei și Casei Naționale de Asigurări Sociale. Ion Chicu, ministrul Finanţelor, a accentuat că întrunirile în acest format sunt foarte importante pentru a pune în discuţie realizarea obiectivelor, sarcinilor principale şi rezultatelor finale expuse în Setul metodologic privind elaborarea, aprobarea şi modificarea bugetului.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.