Știri

Ce veți găsi în ediția din aprilie a P.P. „Monitorul fiscal FISC.md”

În curând va ieși de sub tipar noul număr al Publicației Periodice „Monitorul fiscal FISC.md”, în care veți găsi, ca de obiecei, materiale actuale și utile pentru activitatea DVS. În primul rând, vă punem la dispoziție un articol ce conține mai multe detalii despre particularitățile trecerii de la metoda calculării amortizării mijloacelor fixe pe categorii de proprietate la metoda liniară. Materialul este elaborat de Galina Șpac la solicitarea cititorilor noștri și este publicat în rubrica Practica fiscală. Tot în această rubrică este publicat articolul „Particularități aferente taxei pe valoarea adăugată în activitatea ONG-urilor”, elaborat de noul nostru autor Maria Ratcov – auditor. În rubrica Contabilitatea parctică venim în această ediție cu următoarele 5 materiale: • „Просроченные товары: правовое регулирование и учетно-налоговые аспекты списания”, scris de Natalia Zlatina • „Particularitățile noului mod de calculare a deprecierii creanțelor conform IFRS”, autori Marcela Dima și Natalia Țiriulnicova • „Livrări la un preț mai mic decât cel de piață în contul retribuirii muncii: aspecte contabile și fiscale”, elaborat de Marina Brihuneț • „Налоговые последствия операций связанных сторон (взаимозависимых лиц)”, autor Ludmila Lapițcaia • „Analiza financiară a activității Asociațiilor de economii și împrumut în baza indicatorilor PERLAS”, autori Vasile Bucur și Valeriu Iașan. În rubrica Sectorul bugetar aveți ocazia să aflați mai multe detalii despre contabilitatea operațiunilor de casare a mijloacelor fixe și activelor nemateriale în entitățile bugetare dintr-un material elaborat de Elena Taban - contabil practician, doctor în economie, conferențiar universitar. Tot aici vă punem la dispoziție articolul intitulat „Procedura de organizare și desfășurare a concursului pentru ocuparea funcției vacante de administrator al ÎS”, autori Veronica Ursu și Ana Litocenco. În ediția din aprilie venim cu o rubrică nouă dedicată sectorului IT, unde veți găsi aspecte importante privind fiscalitatea și contabilitatea în acest domeniu. Așadar, în acest număr vă propunem materialul cu genericul „Contabilitatea costurilor de producţie şi calcularea costului softurilor elaborate de către rezidenţii parcurilor IT”, autori fiind Vasile Bucur și Iuliana Țugulschi și un articol despre metodele netradiționale de încasare a mijloacelor bănești specifice pentru companiile IT, scris de Andrei Jizdan. În rubrica, Consultații juridice vă propunem continuarea articolului „Правовые основы дисциплинарной ответственности работников предприятия”, autor Olga Donciu. În același timp, aveți ocazia să aflați mai multe detalii despre principiile de reglementare a relațiilor privind achizițiile publice din articolul elaborat de consilierii pentru soluționarea contestațiilor, Alexandru Ciuș și Iacob Plămădeală, și publicat în rubrica Achiziții publice. În Expert vă punem la dispoziție următoarele articole: • „Raportul conducerii – parte componentă a raportului anual al entității” – Valentina Paladi și Lica Erhan • „Modul de perfectare și încheiere a contractului de servicii turistice (de călătorie)” – Nicolae Platon • ”Suprapunerea perioadelor de muncă şi incapacitate temporară de muncă” – Andrei Mardari • ”Применение первичных документов: электронный и/или бумажный формат” - Ludmila Lapițcaia • „Reducerea costurilor de transport prin aplicarea metodelor de eficientizare a resurselor” - Inga Cotoros. După cum v-am obișnuit, în rubrica Microfon venim cu un articol semnat de economistul Liliana Agarcova. De această dată autorul vă propune mai multe despre „Местные налоги и сборы и меры поддержки бизнеса в условиях ограничения предпринимательской деятельности”. În rubrica Întrebări-răspunsuri, propunem o serie de materiale elaborate de Ludmila Mițova, ce au ca subiect taxele locale: • „Desfășurarea în baza patentei de întreprinzător a activității de publicitate în locurile publice” • „Panoul informativ al prețurilor la produsele petroliere și taxa pentru dispozitivele publicitare” • „Unități de comerț cu ridicată și taxa pentru unitățile comerciale” • „Modul de aplicare a taxei pentru salubrizare” • „Taxa pentru unitățile comerciale în cazul depozitelor destinate stocării și păstrării mărfurilor”. De asemenea, în această rubrică sunt publicate următoarele articole elaborate de șeful adjunct al Direcției juridice din cadrul Serviciului Fiscal de Stat, Valeria Nedelea : • „Consecințele constatării în cadrul controlului fiscal repetat a calculării greșite a contribuțiilor de asigurări sociale sau a primelor obligatorii de asistență medicală” • „Condițiile beneficierii de tarif redus la calcularea contribuțiilor de asigurări sociale de către angajatorii din domeniul agriculturii” • „Apartamentul închiriat de angajator pentru angajat: subdiviziune sau nu?” Tot în Întrebări-răspunsuri Daniela Gulea vine cu unele răspunsuri la întrebările Dvs: • „Impozitarea achiziționării producției agricole de la persoana fizică ce desfășoară activitate independentă” • „Impozitarea plăților acordate foștilor angajați” • „Reținerea impozitului la sursa de plată pentru veniturile obținute în baza contractului de superficie” • „Reflectarea în VEN12 a înstrăinării utilajului exploatat parțial” • „Modul de reflectare în VEN12 a mijloacelor bănești obținute din fondurile speciale și cheltuielile adiționale suportate” • „Redistribuirea proprietății între soți” • „Obligațiile fiscale în cazul donării valorilor mobiliare”. În contextul situației epidemiologice din țară, vă îndemnăm să stați acasă și să vă delectați cu noua ediție a Monitorului Fiscal. Vă dorim lectură plăcută și aveți grijă de sănătatea DVS. Totodată, adresăm felicitări tuturor autorilor, partenerilor și colaboratorilor, cu ocazia marcării, la 30 martie curent, a celor 9 ani de activitate ai Publicației. Vă mulțumim tuturor pentru fidelitate, inspirație și dedicație.

Instituții:

Publicaţia periodică "Monitorul Fiscal FISC.MD"

1005 vizualizări

Data publicării:

02 Aprilie /2020 08:22

Domeniu:

Noutăți

0 comentarii

icon icon icon
icon
icon icon icon icon icon
icon
icon