21
04 2017
1396

Centrul Unic de Apel, în acţiune

1. În baza cecurilor prezentate de către companie care a procurat combustibil pe parcursul la o lună, compania petrolieră este în drept să elibereze factura? în baza cărui articol? Condițiile de eliberare a documentelor primare cu regim special (factura fiscală) urmează a fi prevăzute de contractul semnat de aceștia. 2. Care este numărul de autoturisme pe care o întreprindere le poate lua în locațiune pentru că la reparația lor cheltuielile sa fie deductibile, respectând plafonul de 15%? Plafonul de 15% nu depinde de numărul autoturismelor. Totodată răspuns este în BGPF 29.1.3.5.7. 3. Întreprinderea oferă împrumut angajatului(directorului), dacă acesta este nerambursabil, din ce se reține impozit? În acest caz beneficiarul împrumutului va compensa cheltuielile privind impozitul calculat. 4. Persoana juridică dorește să achite în numerar altei persoane juridice. Care sunt sumele - limite privind achitarea în numerar? Întrebarea nu ține de aplicarea impozitelor și a taxelor. Totodată, limita este stabilită în art. 10 pct. 5 din Legea cu privire la antreprenoriat și întreprinderi nr. 845 din 3.01.1992. 5. Cheltuielile pentru marfa cu termen expirat, sunt recunoscute în scopuri fiscale? Conform prevederilor art. 24 alin. (1) din Codul fiscal, cheltuielile respective nu sunt calificate ca ordinare și necesare, respectiv nu vor fi permise la deducere. 6. Trecerea de la sistemul de impozitare cu 3% la 12%, în declarația VEN12 se stabilește un cuantum privind achitarea impozitului trimestrial. În cazul în care la încheierea trimestrului suma spre achitare a impozitul este mai mare decât cea prognozată, cum se va achita această diferență? Impozitul pe venit în rate se achită conform prevederilor art. 84 din Codul fiscal. În Declarația cu privire la impozitul pe venit obligatoriu urmează de a indica sumele impozitului pe venit care vor fi achitate în rate pe parcursul anului. În cazul descris, urmează de a revizui suma impozitului pe venit în rare ce va fi achitat cu prezentarea Declarației repetate. 7. Întreprinderea are un excavator care are la evidență anvelope și acumulator, cînd vinde anvelopele și acumulatorul trebuie să calculeze în scopuri fiscale TVA-ul din ele? sunt deductibile cheltuielile respective? Conform prevederilor art. 24 alin. (1) din Codul fiscal, cheltuielile legate de vînzarea activelor respective sunt calificate ca ordinare și necesare, respectiv vor fi permise la deducere.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.