18
07 2019
1225

Cererile de subvenționare a locurilor de muncă pot fi depuse la STOFM

Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă (ANOFM), anunță despre pilotarea măsurii de subvenționare a locurilor de muncă conform prevederilor art.36 din Legea nr.105/2018 cu privire la promovarea ocupării forței de muncă și asigurarea de șomaj și a măsurii de subvenționare pentru crearea sau adaptarea locurilor de muncă pentru persoanele cu dizabilități, conform prevederilor art.38 din Lege. Măsurile de subvenționare a locurilor de muncă vor fi pilotate în șapte subdiviziuni teritoriale pentru ocuparea forței de muncă (STOFM): Bălți, Cahul, Cantemir, Chișinău, Hâncești, Orhei și Strășeni. Astfel, angajatorii care își desfășoară activitatea în raza celor șapte STOFM-pilot și sunt interesați să devină beneficiari de subvenții, se pot adresa la subdiviziunea în a cărei rază își desfășoară activitatea pentru a depune declarația și cererea de acordare a subvențiilor. Pentru aceasta, angajatorii trebuie să întrunească următoarele condiții: • să fie înregistrați în Registrul de stat al persoanelor juridice și întreprinzătorilor individuali • activitatea să nu fie suspendată • să nu se afle în proces de insolvabilitate sau lichidare • să nu aibă datorii față de bugetul public național pentru anul precedent • să nu aibă datorii față de salariați pentru anul precedent. Conform prevederilor Procedurii de subvenționare a locurilor de muncă, pot beneficia de subvenții angajatorii ce vor angaja pe o perioadă nedeterminată șomeri, care necesită suport suplimentar pe piața muncii, din următoarele categorii: persoanele cu dizabilități, persoanele eliberate din locurile din detenție, victime ale traficului de ființe umane după reabilitarea psihologică și socială, persoanele care se luptă cu consumul de substanțe stupefiante ori psihotrope după reabilitarea socială și psihologică, victimele violenței în familie. Angajatorii care vor angaja persoanele din categoriile menționate vor beneficia de subvenții lunare în sumă egală cu 30% (1933,92 lei) din salariul mediu lunar pe economie pentru anul precedent, pe un termen de 6 luni, pentru fiecare șomer angajat. Subvențiile se vor acorda în scopul compensării parțiale a salariilor șomerilor angajați. În același timp, angajatorii care creează sau adaptează locuri de muncă pentru persoanele cu dizabilități pot beneficia de compensarea a 50% din costurile suportate pentru crearea sau adaptarea locului de muncă, însă mărimea subvenției nu va depăși cuantumul a 10 salarii medii lunare pe economie pentru anul precedent pentru fiecare loc de muncă creat sau adaptat.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.