13
01 2021
500

Cererile pentru subvențiile în avans din FNDAMR sunt acceptate până la 27 ianuarie

Anual din Fondul naţional de dezvoltare a agriculturii şi mediului rural vor fi subvenționate trei măsuri noi pe segmentul dezvoltării rurale. Cuantumul alocației financiare pentru fiecare măsură din FNDAMR va constitui 5%, ceea ce reprezintă circa 50 mil. lei. Reamintim, dosarele de solicitare a subvenției în avans pentru îmbunătățirea nivelului de trai și de muncă în mediul rural pot fi depuse până la data de 27 ianuarie 2021, acesta fiind termenul-limită pentru recepționarea cererilor.
 
Potrivit Regulamentului privind acordarea subvenţiilor pentru îmbunătăţirea nivelului de trai şi de muncă în mediul rural , costul total al proiectului eligibil nu trebuie să depăşească suma de 3 mil. lei, perioada de implementare fiind maximum 24 de luni.

 

Contribuţia financiară a solicitantului va reprezenta cel puţin 20% din costul total al proiectului investiţional. O altă condiție este ca solicitantul să asigure durabilitatea proiectului subvenţionat pe parcursul a 5 ani după darea în exploatare a obiectului.

 

Măsurile de sprijin sunt următoarele:

 

1. Îmbunătățirea și dezvoltarea infrastructurii economice publice rurale. Prevede subvenționarea proiectelor investiționale orientate spre construcția/ reabilitarea/modernizarea drumurilor și podurilor publice locale și extinderea /modernizarea sistemelor de alimentare cu apă, de epurare a apei şi de canalizare. 

 

2. Renovarea și dezvoltarea localității rurale. Prevede subvenționarea proiectelor investiționale pentru: reabilitarea străzilor pietonale locale, instalarea iluminatului public; renovarea sau reabilitarea clădirilor publice, a zonelor pentru organizarea piețelor, târgurilor; crearea și dotarea centrelor de îngrijire pentru copii, bătrâni și persoane cu nevoi special etc.

 

Pentru măsura 1 și 2 valoarea subvenției acordate va constitui 80% din valoarea investiției eligibile, dar nu va depăși suma de 3 mil. lei. Solicitanți de subvenții în cadrul acestor două măsuri vor fi Autoritățile Publice Locale de nivelul I.

 

3. Diversificarea economiei rurale prin activități non-agricole. Include tipuri de investiții pentru proiecte privind înființarea centrelor de instruire și formare pentru însușirea profesiilor; lansarea taberelor de odihnă pentru copii; dezvoltarea și promovarea serviciilor și activităților de turism rural etc.

 

Pentru măsura 3 valoarea subvenției acordate va constitui 50% din valoarea investiției eligibile, dar nu va depăși suma de 1 mil. lei. Solicitanți de subvenții în cadrul acestei măsuri vor fi atât persoane juridice și fizice.

 

Lista documentelor necesare pentru obținerea subvențiilor pentru îmbunătăţirea nivelului de trai şi de muncă în mediul rural. 

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.