11
06 2019
735

Cererile pentru subvenționarea locurilor de muncă noi pot fi depuse până la 31 iulie

Până la 31 iulie 2019 agenții economici încă mai pot depune cereri pentru subvenționarea locurilor de muncă nou create, comunică Ministerul Economiei și Infrastructurii. Amintim că aceste subvenții sunt o formă a ajutorului de stat acordată beneficiarilor — persoanele juridice private care practică activitate de întreprinzător în RM şi asigură creșterea efectivului de salariați de cel puțin 100 de persoane în anul de raportare pentru bărbați cu vârsta cuprinsă între 18 şi 25 de ani şi peste 45 de ani şi femei de toate vârstele, care va fi menținut pe o perioadă de cel puțin trei ani de la ultima tranșă de plată a subvenției, precum şi a salariului mediu lunar la nivel de 75% din cuantumul salariului mediu lunar pe economie. Totodată, întreprinderea nu va avea restanțe la achitarea impozitelor și taxelor față de bugetul public național, cu excepția cazurilor de reeșalonare a datoriilor, în ultima zi a lunii aferente anului fiscal pentru care se solicită subvenţia. Alte criterii de eligibilitate sunt ca entitatea să nu se afle în procedură de insolvabilitate sau reorganizare, să nu dispună de un alt ajutor de stat în proces de recuperare şi ca acesta nu modifice locația într-o regiune în care cuantumul subvenţiei este mai mic decât cel aferent regiunii în care a beneficiat de subvenție. Creșterea efectivului de salariați se calculează ca diferența dintre numărul de angajați de la finele anului de gestiune (31 decembrie) și numărul de angajați de la finele anului precedent (31 decembrie). Pentru solicitanții aflați în primul an de activitate se ia în calcul efectivul de salariați de la finele anului de gestiune. Pentru anul 2018 cuantumul subvenției pentru un loc de muncă creat și destinat subiectului subvenției este de 40 mii de lei şi se va indexa anual în funcție de majorarea salariului mediu pe economie. Pentru municipiile Chișinău și Bălți este stabilit 50% din cuantumul subvenției pentru un loc de muncă creat și destinat subvenției. Mărimea subvenției per beneficiar se calculează ca produsul dintre cuantumul subvenției şi creșterea anuală a efectivului de salariați subiecți ai subvenției la întreprindere. Totodată, Acordul de subvenționare poate fi reziliat, dacă în baza rezultatelor verificării efectuate de către Serviciul Fiscal de Stat a fost depistat că beneficiarul nu menține numărul efectiv al salariaților, salariul mediu lunar la întreprindere este mai mic decât cel prevăzut, a intrat în proces de insolvabilitate sau reorganizare. Amintim că Regulamentul privind subvenţionarea creării locurilor de muncă a fost aprobat prin HG nr.1145 din 20 decembrie 2017 și conține lista activităților economice pentru care nu se vor acorda subvenții.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.