06
04 2021
256

Cerințele de calitate pentru fructele si legumele proaspete

Pe ordinea de zi a Grupului de lucru al Comisiei de stat pentru reglementarea activităţii de întreprinzător, care se întrunește în ședință astăzi, 6 aprilie, este inclus proiectul hotărârii de Guvern ce contine lista de fructe și legume proaspete care urmează a fi supuse controlului de conformitate a acestora, în contextul prevederilor Legii nr. 237/2018.
 
Totodată, ținând cont de modificările și abrogarea unor acte normative, a apărut necesitatea de a aduce în concordanță prevederile Hotărârii Guvernului nr. 929/2009. Astfel, pentru a evita dublarea noțiunilor definite în actele normative, care reglementează același domeniu, la pct. 5 din anexa la HG nr. 929/2009 vor fi excluse noțiunile de „colet, „preambalaje”, „ambalaj” și „număr de identificare”, iar în preambulul Hotărârii prenotate trimiterea la Legea nr. 78/2004 privind produsele alimentare, care a fost abrogată, se va substitui cu Legea nr. 306/2018 privind siguranța alimentelor.
 
Odată cu modificarea Legii nr. 119/2004 cu privire la produsele de uz fitosanitar și fertilizanți prin Legea nr. 185/2017 pentru modificarea și completarea unor acte legislative, a fost exclusă obligativitatea deținerii Certificatului de inofensivitate, acesta devenind un document opțional, fapt care impune operarea unor modificări la pct. 6 din Anexa la HG nr.929/2009. La fel, va fi modificat textul la pct. 9 din aceeași Anexă, motivul fiind abrogarea Reglementării de Metrologie Legală RGML 03:2008 „Sistemul Național de Metrologie. Preambalarea unor produse în funcție de masă și volum”.
 
Lista fructelor și legumelor proaspete supuse controlului în conformitate cu cerințele de calitate.
 
Autorul proiectului este Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.