07
05 2019
785

Cerințele pentru Proiectul de execuție, publicate

Agenţia pentru Geologie şi Resurse Minerale (AGRM) a publicat în ediția Monitorului Oficial din 3 mai 2019 Ordinul nr.11 cu privire la aprobarea cuprinsului proiectului de execuție, în baza căruia se efectuează extragerea rocilor sedimentare, a celor neconsolidate, a argilei, a argilei nisipoase, a nisipului argilos, până la o adâncime de 5 metri, pentru construcţia, reparaţia, modernizarea şi extinderea drumurilor publice, a căilor ferate, a digurilor de protecţie contra inundaţiilor, pentru prevenirea, stoparea şi lichidarea consecinţelor proceselor geologice periculoase (în continuare – Proiect de execuție). Amintim că, în luna iulie 2018, Codul subsolului a fost suplinit cu prevederea că extragerea, până la o adâncime de 5 metri, a rocilor sedimentare, a celor neconsolidate, a argilei, a argilei nisipoase, a nisipului argilos pentru construcţia, reparaţia, modernizarea şi extinderea drumurilor publice, a căilor ferate, a digurilor de protecţie contra inundaţiilor, pentru prevenirea, stoparea şi lichidarea consecinţelor proceselor geologice periculoase se efectuează fără atribuirea subsolului în folosinţă, în baza proiectelor de execuţie coordonate cu AGRM, supuse expertizei ecologice de stat sau evaluării impactului asupra mediului și cu acordul proprietarului terenului. Aceste completări prevăd și faptul că cuprinsul proiectului de execuţie pentru extragerea respectivă se stabileşte de către AGRM prin ordin. Documentul publicat indică compartimentele care urmează să le conțină Proiectul de execuție. Pe lângă datele generale (scopul și temeiul elaborării proiectului; harta amplasării și suprafața terenului în limitele căruia se preconizează efectuarea lucrărilor de excavare; sarcina tehnică de proiectare, argumentarea volumului necesar de roci sedimentare; regimul de proprietate asupra terenului și acordul proprietarului de folosire a sectorului de teren pentru lucrări miniere etc.), proiectul va conține rezultatele detaliate ale cercetărilor geologice şi studii pedologice ale sectorului. Totodată, vor fi solicitate date calculate cu privire la rezervele geologice și industriale ale sectorului de subsol, dar și pierderile în procesul de exploatare a acestuia, rezultatele încercărilor de laborator şi recomandările de utilizare a minereurilor, informația cu privire la lucrările de decopertare, extragere și recultivarea ulterioară. Suplimentar, Proiectul de execuție va conține devizul de cheltuieli, obligația de asigurare atât a securității muncii, cât și a mediului. Autorii proiectului completării Codului subsolului cu prevederi noi argumentau necesitatea acestora prin asigurarea accesului la volumul suplimentar de zăcăminte pentru construcția și reabilitarea drumurilor naționale și locale, micșorarea cheltuielilor suportate, oferirea APL a posibilităților noi de combatere a alunecărilor de teren și dezvoltare a infrastructurii locale. Totodată, este important să nu se pună în pericol termenii de realizare a lucrărilor de reabilitare, iar fondurile alocate în acest scop de instituțiile financiare internaționale să fie asimilate în volum deplin. Zăcămintele permise pentru extragere în baza Proiectului de execuție nu vor fi comercializate.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.