06
09 2021
142

Certificarea auditorilor asigurătorilor va fi efectuată de CSPA

Potrivit art.50 alin.(7) din Legea nr.271/2017 privind auditul situațiilor financiare,  pe parcursul a 2 ani de la data intrării în vigoare a legii (1 ianuarie 2019), pentru obţinerea certificatului de calificare al auditorului participanţilor profesionişti la piaţa financiară nebancară, auditorii susţin examene şi primesc certificatele de calificare la Banca Naţională a Moldovei şi Comisia Naţională a Pieţei Financiare. După expirarea termenului, CNPF nu mai este autoritatea abilitată cu certificarea auditorului, actele respective fiind eliberate de către Consiliul de supraveghere publică a auditului.
 
În acest context, CNPF a elaborat și propune spre consultări publice un proiect de hotărâre privind modificarea Regulamentului cu privire la auditul asigurătorilor, aprobat prin Hotărârea CNPF nr. 19/3/2019.

 

Potrivit proiectului, pentru efectuarea auditului în domeniul asigurărilor, pe lângă condițiile menționate în Regulament, entitatea de audit, va trebui să dispună, în calitate de angajați, de cel puțin doi auditori și să nu fie exclusă din lista entităților de audit eligibile să efectueze auditul unui asigurător în ultimele 36 luni anterioare depunerii cererii.

 

Entitatea, indiferent de scopul auditului propus, va putea presta în aceeaşi perioadă de gestiune servicii de audit concomitent la câţiva asigurători cu condiţia că, la data includerii în listă de către autoritatea de supraveghere, activele cumulative ale asigurătorilor audiați din categoria ,,asigurări de viață” sau ,,asigurări generale” nu vor depăşi 50% din totalul activelor pe piaţa asigurărilor din categoria respectivă.

 

Totodată, entitatea de audit ar putea fi obligată să examineze Raportul/opinia actuarului care a făcut parte din echipa de audit, iar în cazul unui dezacord entitatea de audit va antrena un alt actuar în echipa de audit, cu acordul prealabil al autorității de supraveghere. În asemenea caz, raportul de audit va conține argumentarea punctuală a dezacordului cu opinia actuarului inițial desemnat.

 

Adunarea generală a acționarilor a fiecărui asigurător, desfășurată până la data de 31 iulie a anului în curs, confirmă entitatea de audit pentru efectuarea auditului perioadei de gestiune curente prin transmiterea unei cereri pentru obținerea aprobării entității de audit și a membrilor echipei de audit. Potrivit proiectului, la această cerere se va anexa și o declarație pe proprie răspundere a actuarului (membru al echipei de audit) privind lipsa criteriilor de afiliere cu asigurătorul auditat și exprimarea acordului privind desemnarea în echipa de audit.

 

Autoritatea de supraveghere va putea suspenda entitatea din lista entităților de audit eligibile pe un termen de până la 12 luni, dacă aceasta  nu a informat autoritatea despre orice fapt sau decizie în legătură cu asigurătorul auditat, au fost constatate neconformităţi în urma analizării raportului auditorului, nu s-a respectat cadrul normativ aferent domeniului de asigurări sau dacă nu a fost prezentat în timp raportul auditorului.

 

În același timp, contractele de prestări servicii în curs de realizare la data eliminării/suspendării entității de audit din lista entităților de audit eligibile, vor produce în continuare efecte juridice până la finalizarea misiunii de audit pentru care a fost aprobată de autoritatea de supraveghere.

Totodată,  se  propune abrogarea Hotărârii CNPF nr.36/12/2009 cu privire la aprobarea Regulamentului privind cerinţele de certificare a auditorilor participanţilor profesionişti la piaţa financiară nebancară, dat fiind faptul că aceasta nu va mai examina dosarele privind obținerea certificatului de calificare al auditorului și eliberarea acestora.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.