12
03 2021
798

Certificarea personalului în domeniul achizițiilor publice

Sistemul achizițiilor publice din Republica Moldova se confruntă cu anumite provocări ce țin de lipsa personalului calificat, precum și de programe educaționale ce ar spori competențele angajaților din domeniu. În acest context, autoritățile au elaborat și propun pentru consultări publice proiectul ordinului Agenției Achiziții Publice (AAP) cu privire la aprobarea Regulamentului privind certificarea în domeniul achizițiilor publice. Elaborarea cadrului normativ de reglementare a procesului de certificare, stabilirea instituției de învățământ pentru desfășurarea procesului de instruire, a programului de instruire și aprobarea candidaților vor fi puse în sarcina AAP.
 

Potrivit proiectului, programul de instruire al specialiștilor în achiziții publice va fi divizat în două etape, prima fiind destinată  pentru specialiștii în achiziții publice cu experiență în domeniu de cel puțin 1 an, iar cea de-a doua – pentru deținătorii certificatului de nivelul I și experiență de cel puțin 3 ani în domeniul achizițiilor publice.

 

Programul de instruire va fi conceput sub formă de curs teoretic și exerciții/probe practice desfășurate cu prezență fizică sau online. Pentru înscrierea la curs candidatul trebuie să fie angajat al unei autorități contractante și să fie delegat de aceasta la instruire.

 

Candidații care au finalizat cu succes cursul vor fi admiși la examenul de certificare. Anunțul privind timpul și locul desfășurării examenului de certificare va fi publicat cu cel puțin 20 zile înainte pe pagina web a AAP. Verificarea nivelului de cunoștințe al candidaților se va efectua de Comisia de certificare în domeniul achizițiilor publice formată din cinci membri.

 

Candidaților care au susținut cu succes examenul de certificare AAP le va elibera Certificatul de calificare profesională pentru nivelul care a susținut examenul, în termen de cel mult 10 zile de la data promovării acestuia. Termenul de valabilitate al certificatului este nelimitat, cu condiția menținerii acestuia prin participarea deținătorului la cursuri specializate de dezvoltare profesională continuă, confirmată prin documente. Ulterior, informațiile privind instruirea continuă se vor prezenta la AAP până la data de 1 martie al următorului an după expirarea a doi ani calendaristici.

 

Evidența certificatelor va fi ținută în Registrul certificatelor de calificare profesională în domeniul achizițiilor publice, gestionat de AAP.

 

Potrivit notei informative, pentru implementarea proiectului este prevăzută alocarea a 200 mii lei din bugetul de stat. Ulterior, în vederea menținerii sustenabilității, mijloacele financiare vor fi acoperite de către autoritățile contractante.

 

Proiectul poate fi consultat până la 24 martie curent.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.