23
11 2021
124

Cheltuielile pentru achitarea cotizațiilor de membru în AUAI pot deveni deductibile

Cheltuielile achitate de contribuabili în decursul perioadei fiscale sub formă de taxe de aderare și cotizații de membru, destinate asociațiilor utilizatorilor de apă pentru irigații (AUAI) ar putea fi permise spre deducere. Pe agenda ședinței secretarilor generali din 23 noiembrie curent a fost inclus proiectul de lege ce prevede modificarea unor acte normative, inclusiv a Codului fiscal.
 

Astfel, se propune completarea art. 24 CF, ce stabilește deducerea cheltuielilor aferente activităţii de întreprinzător, cu un punct pentru a acorda dreptul membrilor AUAI de a trece cotizațiile de membru achitate la categoria cheltuieli deductibile.

Potrivit analizei impactului de reglementare a proiectului, această măsură va facilita consolidarea AUAI, utilizarea eficientă a sistemelor de irigare centralizate, precum și va contribui la sporirea interesului față de sectorul asociativ de gestionare a sistemelor de irigare.

 

Totodată, se propune ca AUAI să fie incluse în art. 52 din CF, care stipulează expres organizațiile necomerciale, ce nu sunt supuse impozitării.  

 

Menționăm că, potrivit art. 31 din Legea apelor, cotizația anuală de membru are o destinație specială ce presupune acoperirea costurilor fixe și altor cheltuieli de țin de activitatea AUAI, cum ar fi costuri de întreținere anuală a sistemului de irigare, desecare și de pregătire pentru următorul sezon de irigare sau salariile personalului angajat.

 

Potrivit datelor din nota informativă, suma cotizațiilor de membru planificată pentru anul curent poate atinge suma de 5 mil.lei.

 

De asemenea, proiectul vine cu propunerea de completare a Legii apelor cu o prevedere conform căreia, în aria de deservire a unui sistem centralizat de irigare funcțional, autorizația de mediu pentru utilizarea specială a apei să fie eliberată doar asociației utilizatorilor de apă pentru irigații sau entității juridice abilitate să gestioneze sistemul în modul stabilit de lege.

 

Suplimentar, termenul de notificare în cazul în care persoanele care au obiecţii la cererea de eliberare a autorizaţiei de mediu pentru folosinţa specială a apei, depusă la primăria din localitate, ar pute fi redus de la 30 la 15 zile, precum și termenul de coordonare, prin intermediul ghișeului unic, a condițiilor de folosință a apei ( de la 30 la 20 de zile).

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.