06
07 2017
687

Cinci componente ale Acordului de finanţare

Guvernul, în ședința din 4 iulie 2017, a susținut semnarea a două Acorduri de finanțare. Este vorba de Acordul de finanțare dintre Guvernul Republicii Moldova și Uniunea Europeană privind Facilitarea pentru cooperare tehnică 2016 și Acordul de finanțare dintre Guvernul Republicii Moldova și Uniunea Europeană privind dezvoltarea zonelor rurale în Republica Moldova. Potrivit Secretarului General al Guvernului, Lilia Palii, Acordul pentru cooperare tehnică prevede finanțarea a 29 mil. euro destintate pentru asistență tehnică autorităților publice centrale în scopul dezvoltării capacităților instituționale în procesul de implementare a Acordului de Asociere RM-UE. Conform documentului, asistența tehnică va asigura îmbunătățirea capacităților instituțiilor guvernamentale în elaborarea și coordonarea proiectelor. Prin acest Acord se propune și dezvoltarea unor măsuri de luptă împotriva spălării banilor. Acordul va intra în vigoare la data semnării ultimei părți și va avea o perioadă de implementare de 72 de luni. Cel de-al doilea Acord prevede finanțarea a 61,9 mil. euro, dintre care 60 mil. de euro din suma totală vor fi acordați prin intermediul Instrumentului European de Vecinătate, 800 mii euro de către Agenția Austriacă de Dezvoltate și aproximativ 1,11 mil. de Euro reprezintă contribuția beneficiarilor. Secretarul general al Guvernului a anunțat că mijloacele financiare din cadrul acestui Acord vor fi alocate pe 5 componente: • Componenta 1 – 3 mil. euro: vor fi alocate pentru un proiect twinning în vederea dezvoltării agriculturii și consolidării laboratoarelor din cadrul Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor; • Componenta 2 – 6 mil. euro: vor fi utilizați pentru sprijin investițional întreprinderilor mici și mijlocii și crearea locurilor de muncă în zonele rurale. Acest grant va fi gestionat direct de către Organizația pentru Dezvoltarea Întreprinderilor Mici și Mijlocii, iar aici se va regăsi și contribuția coparticipativă a beneficiarilor. • Componenta 3 – 8,2 mil euro: vor fi destinați pentru dezvoltarea culturilor de soia și îmbunătățirea accesului la serviciile de apă și canalizare, iar banii vor fi gestionați indirect de Agenția Austriacă de Dezvoltare. • Componenta 4 – 1 mil euro: pentru sporirea atractivității și modernizarea zonelor rurale, mijloacele vor fi gestionați direct de către Delegația UE. • Componenta 5 – 39,3 mil euro: destinați pentru eficiența energetică a clădirilor publice din regiuni. Această componentă va fi gestionată indirect de către Agenția Austriacă de Dezvoltare. Menționăm că Acordul de Asociere cu Uniunea Europeană prevede elaborarea mai multor reforme în domenii precum democrație, drepturile omului, buna guvernanță, economie de piață, dezvoltarea durabilă etc.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.