02
05 2019
538

Circa 24 de mil. lei pentru creditarea tinerilor antreprenori

Programul Facilitatea de Creditare a Tinerilor (FCT), inițiat de Ministerul Finanțelor, are deja 40 de beneficiari. În primele trei luni de activitate a FCT au fost acordate împrumuturi în valoare totală de 18,5 mil. lei, prin intermediul a 4 instituții financiare active în cadrul programului. Beneficiarii provin din 15 raioane ale țării, preponderent din mediul rural, iar cei mai activi sunt tinerii din UTA Găgăuzia, unde au fost acordate 7 împrumuturi în valoare totală de 7,14 mil. lei. Aceștia sunt urmați de tinerii din raionul Râșcani, unde au fost acordate 4 împrumuturi în sumă totală de 2,11 mil. lei. Câte 3 împrumuturi au fost acordate tinerilor din raioanele Glodeni, Drochia și Orhei, în valoare totală de 2,5 mil. lei, 826 mii lei și respectiv 700 mii lei. Majoritatea beneficiarilor au investit banii în procurarea de tehnică agricolă (tractoare, combine, semănători), îngrășăminte minerale, sisteme de irigare, etc. Pentru Facilitatea de Creditare a Tinerilor se utilizează mijloacele circulante disponibile în cadrul Liniilor de Credit administrate de Directoratul Liniei de Credit ale Proiectelor Investiționale finanțate din împrumuturile externe de stat pentru dezvoltare acordate Guvernului Republicii Moldova de Fondul Internațional pentru Dezvoltare Agricolă și de Banca Mondială. Aceste fonduri avantajoase pot fi utilizate pentru recreditarea sub-proiectelor private - atât în agricultură, cât și în alte domenii de activitate eligibile pe tot teritoriul țării. Tinerii antreprenori beneficiază de o rată a dobânzii redusă cu 2 puncte procentuale în raport cu rata dobânzii de referință anuală. Principalele condiții de eligibilitate pentru tineri și afacerile finanțate: - vârsta beneficiarilor potențiali cuprinsă între 18 și 35 ani, la momentul depunerii cererii de credit la Instituțiile Financiare Participante intermediare; - suma maximală a unui sub-împrumut - până la 1.5 mil. lei; - activitățile eligibile și scopul cheltuielilor finanțate - mărfuri și servicii, inclusiv capital circulant; - tinerii vor deține cel puțin 75 la sută din proprietatea întreprinderii/afacerii; - beneficiari pot fi persoane fizice și juridice înregistrate pe teritoriul Republicii Moldova. Programul a fost lansat cu scopul promovării și încurajării tinerilor antreprenori, creării a noi locuri de muncă, ținând cont de necesitatea acordării sprijinului suplimentar acestora prin reducerea dobânzilor la creditele noi contractate prin băncile comerciale. Pentru asigurarea transparenței costurilor resurselor, informația privind ratele de recreditare anunțate pentru Instituțiile Financiare Participante poate fi găsită pe pagina web a Ministerului Finanțelor Directoratul Liniei de Credit. Tel.: 022 23-29-63.via | mf.gov.md

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.