21
06 2018
857

Circuitul tichetelor de masă prin prisma Codului Contravenţional

Guvernul a avizat pozitiv inițiativa legislativă propusă de un grup de deputați ce prevede completarea Codului penal și a Codului Contravențional cu prevederi referitoare la sancționarea în cazul încălcării legislației cu privire la tichetele de masă. Astfel, autorii propun completarea Codului Contravențional cu un nou articol — 2721 care se referă la încălcarea legislației cu privire la tichetele de masă pe suport de hârtie sau electronic. Acesta prevede că comercializarea contra unei sume de bani sau transmiterea cu titlu gratuit de către persoanele fizice salariați altor persoane a tichetelor de masa pe suport de hârtie sau electronic se va sancționa cu amendă de la 50 la 100 unități convenționale aplicată persoanei fizice indicate în tichetul de masă. Guvernul propune, însă, ca sancțiunea dată să fie aplicată făptuitorului, adică persoanei fizice sau juridice care a comis contravenția. Menţionăm că comercializarea tichetelor de masă poate fi efectuată nu doar de către salariatul indicat pe tichet, ci şi de către o altă persoană care a intrat licit sau ilicit în posesia acestor tichete. Prin urmare, norma trebuie să stabilească ca încălcare faptul comercializării tichetelor de masă de către persoanele fizice fără a stabili statutul acestora, se menționează în aviz. Autorii proiectului mai propun ca diminuarea de către angajator a salariilor calculate beneficiarilor de tichete de masă, prevăzute în contractele individuale de muncă sau convențiile colective, să fie sancționată cu amendă de la 200 la 250 UC, aplicată persoanei fizice sau juridice de drept public sau privat. În acest context, Guvernul susține că norma nu este clară şi previzibilă. În aviz se menționează că din conținutul componentei contravenţionale trebuie să rezulte în mod clar că răspunderea contravențională va surveni în cazul în care angajatorul va diminua salariile în legătură cu acordarea salariaţilor a tichetelor de masă. Totodată, trebuie să fie asigurată previzibilitatea normei, astfel încât să nu existe dubii în privința situațiilor în care se consideră că diminuarea salariilor este în legătură directă cu acordarea tichetelor de masă. Or, diminuarea salariilor poate avea loc în situaţii de restructurare sau insolvabilitate a angajatorului sau în alte situaţii imprevizibile care nu au tangenţă cu dreptul angajatorului de a acorda salariaţilor tichete de masă. De asemenea, autorii proiectului propun sancționarea cu amendă de la 1 la 1,5 UC pentru fiecare tichet de masă acordat în plus, în cazul acordării de către angajator a unui număr de tichete mai mare decât numărul zilelor efectiv lucrate de salariat pe parcursul lunii precedente. Cu amendă de la 150 la 200 UC se va sancționa neținerea sau ținerea necorespunzătoare a evidenței tichetelor de masă de către angajator. Articolul propus mai prevede sancționarea cu amendă de la 200 la 250 UC pentru neasigurarea distrugerii de către operatori a tichetelor de masă pe suport de hârtie după expirarea a 6 luni de la primirea acestora de la unitățile comerciale. Punerea în circulație repetată de către operatori a tichetelor de masă care deja au parcurs circuitul economic integral, inclusiv a celor restituite, necorespunzătoare circulației sau imprimarea de către operatori a tichetelor cu aceeași serie și număr care deja au fost imprimate, va fi penalizată cu amendă de la 200 la 250 UC aplicată operatorului. O altă amendă aplicată operatorului se referă la nerespectarea de către acesta a modului de întocmire și prezentare Serviciului Fiscal de Stat a Raportului cu privire la tichetele de masă acordate angajatorilor. Aceasta se va sancționa cu amendă de la 100 la 150 UC. Operatorul va mai fi penalizat și dacă nu va asigura posibilitatea salariaților de a verifica soldul valorii disponibile a tichetelor de masă sau dacă va percepe comision pentru aceasta. Proiectul mai prevede sancțiuni în cazul lipsei, la intrarea în unitatea comercială, a informației de acceptare a tichetelor de masă și a denumirii operatorului cu care a încheiat contract unitatea respectivă, precum și pentru neemiterea sau neeliberarea bonului fiscal separat pentru produsele interzise spre comercializare, livrarea tichetelor de masă după data suspendării sau retragerii licenței pentru activitatea de operare cu tichetele de masa, acceptarea tichetelor de masă fără solicitarea unui act de identitate al titularului etc. Astfel, Guvernul susține inițiativa legislativă cu operarea modificărilor propuse.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.